Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1998-2007

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
2nd ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1998.

Agricultural policy reform in South Africa / project coordinators, Johan van Rooyen ...
Cape Town : Francolin Publishers, 1998.

The archaeological sites of Greefswald : stratigraphy and chronology of the sites and a history of investigations / A. Meyer.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Architecture of the Transvaal / Roger C. Fisher, Schalk le Roux, Estelle Mare editors.
1st ed. Pretoria : University of South Africa, 1998.

Basic Conditions of Employment Act 1997.; Wet op Basiese Diensvoorwaardes : Wet 75 van 1997 / saamgestel deur Lex Patria Uitgewers=Basic conditions of employment act : wet 75 van 1997 / compiled by Lex Partia publishers.
Durban : Lex Patria, 1998.

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1998.

Ben, Babi en die geel helikopter / George Weideman.

Kaapstad : Kagiso, c1998.

Beskrywende rekeningkunde / Q. Vorster...[et al]
9de uitg. Kenwyn : Juta, 1998.

Boereoorlogstories : 34 verhale oor die oorlog van 1899-1902 / samesteller en redakteur Jeanette Ferreira.
Pretoria : Van Schaik, 1998.

Brandoffer : vertellings uit die Tweede Vryheidsoorlog / Dolf van Niekerk.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Business Management / edited by S Marx ... et al.

2nd ed. Pretoria : J.L. van Schaik, 1998.

 

Carnival of the animals / verse, Philip de Vos (inspired by the music of Camille Saint-Saëns) ; illustrations, Piet Grobler.
Cape Town South Africa : Human & Rousseau ; Johannesburg : Thorold's Africana Books distributor, 1998.

Carnivore ecology in arid lands / Jacobus du P. Bothma.
Berlin : Springer, 1998.

The challenge to be relevant in the 21st century : book of abstracts : IATUL 1998 Conference, 1-5 June 1998, University of Pretoria, South Africa.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Conference papers : air power in Southern Africa : a collective asset / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1998.

Dana se jaar duisend / George Weideman.

Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Demography : textbook for the South African student / W.P. Mostert ... et al.
Pretoria : HSRC Publishers, 1998.

Development paradigms : from paternalism to managing diversity / Hannes de Beer.
Randburg : Knowledge Resources, 1998.

***Account of murder / Antjie Krog.

    Sandton : Heinemann, 1997.    

Edoardo Villa Museum : catalogue = katalogus / Fritz-Uwe Günther.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Encounters : an anthology of South African short stories / selected and introduced by David Medalie.
Johannesburg : Witwatersrand University Press, 1998.

Entrepreneurship / Ailke Botha and Leon Botha.
2nd ed. Rooihuiskraal S.A. Institute for Potential Development 1998.

Evaluation of the application of bacteriophages as indicators of water quality / W O K Grabow ... et al.
Pretoria : Water Research Commission, 1998.

Fundamentals of 2-D function graphing : a practical workbook for precalculus and introductory calculus / Willem Greybe, Tobia Steyn, Alan Carr.
Cape Town : Oxford University Press, 1998.

Human resources management / H.T. Graham, R. Bennett.
9th ed. London : Macdonald and Evans, 1998.

Human resources management / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
4th ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1998.

Human rights and democracy in southern Africa : papers presented at the conference : cultivating co-operation amongst human rights institutions in the UNITWIN Network in southern Africa / University of Namibia edited by Karin Fischer-Buder.
Windhoek, Namibia : New Namibia Books, 1998.

Inheemse reg / deur N J J Olivier ... et al., vertaal en bygewerk deur N J J Olivier en W H Olivier.
Durban : Butterworths, 1998.

An introduction to Africa / Pat Lubbe, managing editor.

Still Bay, South Africa : Pat Lubbe Publications, [199?]

Introduction to family law / by P.J. Visser, J.M. Potgieter.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1998.

Jaarverslag 1997 / Department Kommunikasiepatologie redakteur, H.E.C. Tesner.
Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Communication Pathology, 1998.

Die Judaskus / Joan Hambidge.

Midrant : Perskor, 1998

Koos Prinsloo : die skrywer en sy geskryfdes / Riana Scheepers.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

The Little Karoo / Die Klein Karoo / Jan van Tonder, Lanz von Horsten.

Cape Town : Human & Rousseau, c1998.

 

The married man's guide to adultery : a study of adulterations / P G du Plessis.
Cape Town : Tafelberg, 1998.

Maize technology development and transfer : a GIS application for research planning in Kenya / edited by R.M. Hassan.
Wallingford CAB International 1998

‘n Man soos Charles / Jeanette Ferreira.

Johannesburg : Perskor, 1998.

 

Man van kaliber / Helene de Kock.

Kaapstad : Tafelberg, 1994.

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
4de uitg. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1998.

Die Mezzanine-klub / Erika Murray-Theron.
Kaapstad : Queillerie, 1998.

Moderne statistiek vir die praktyk / A.G.W. Steyn ... et al.
6de uitg. Pretoria : Van Schaik 1998.

Música para maestros. English; All for music; music for all / Ana Lucia Frega edited by Caroline van Niekerk translated from Spanish by Marita Wentzel.
Pretoria : Centre for Music Education, Dept. of Music, University of Pretoria, 1998.

Net jy, Marlene / Magda Schmidt.
Midrand : Perskor, 1998.

Nova et vetera : patristic studies in honor of Thomas Patrick Halton / edited by John Petroccione.
Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 1998.

Omdat ons alles is / H.J. Pieterse.
Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Ondernemingsbestuur / onder redaksie van S. Marx, D.C. van Rooyen, J.K. Bosch, H.J.J. Reynders.
2de uitg. Pretoria : J.L. van Schaik, 1998.

Paljas : die storie van Klara Viljee : die filmdraaiboeke / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Parametric lie group actions on global generalised solutions of nonlinear PDEs, including a solution to Hilbert's fifth problem / by Elemér E. Rosinger.
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998.

Pella le 'n kruistog ver / George Weideman.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Personereg studentehandboek / deur C J Davel en R A Jordaan.
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1998.

Perspektief en profiel : 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis / H.P. van Coller, redakteur
1ste uitg Pretoria : van Schaik, 1998

Preacher and audience : studies in early Christian and Byzantine homiletics / edited by Mary B. Cunningham and Pauline Allen.
Leiden Boston : Brill, 1998.

Principles of labour law / S.R. van Jaarsveld, B.P.S. van Eck
Durban : Butterworths, 1998

Productivity, efficiency and land markets in South African agriculture / by Johan van Zyl and Colin Thirtle (editors).
Pretoria : HSRC Printers, 1998.

Psychology for teaching and learning : what teachers need to know / editors Nicky Kruger, Harvey Adams.
Sandton, South Africa : Heinemann, 1998.

Reënboog oor die vlakte : die verhaal van Lane Flynt, soos vertel aan / Cris Pelser.

Pretoria : Benedic Boeke, 1998.

Regionalism in the new South Africa / edited by Meshack Khosa and Yvonne Muthien.
Aldershot, Hants, England Brookfield, Vt., USA : Ashgate, 1998.

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie van H R B Oppermann ... et al.
8st uitg. Kaapstad : Juta, 1998

Research and training strategies for goat production systems in South Africa : proceedings of a workshop held on 22-26 November 1998 at Kings Lodge, Hogsback, Eastern Cape, South Africa / edited by E.C. Webb and P.B. Cronje.
Pretoria : s.n., 1998.

Sê jou sê in Zulu : kursus vir Afrikaanssprekers / Arnett Wilkes, Nicholias Nkosi, Rachelle Gauton.
Pretoria : Kagiso, 1998.

Self-assessment colour review of veterinary dentistry Frank J. M. Verstraete [and various contributors] / Verstraete, Frank J.M.

London ; Manson Publishing / The Veterinary Press, 1998.

 

Sersant Spochter se ongelooflike leuenverklikker / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1998.

Sintaksis op die voorgrond : vir die dertigjarige herdenking van Fritz Ponelis se Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis / Rufus Gouws en Ilse Feinauer, samestellers.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, 1998.

Skaduwee van die son / Lina Spies.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1998.

Sosiopedagogiek 2000 / J.W.M. Pretorius (redakteur), J. le Roux
Pretoria : Van Schaik, 1998.

De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders / redactie: Michael Faure, Kid Schwarz.
Antwerpen : Intersentia,1998.

Successful labour relations : guidelines for practice / Piet S. Nel, Barney Erasmus, Ben Swanepoel.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Academic, 1998.

Die swart sluier / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Taalreis met Taxi ... / redakteurs, Daan Wybenga en G.A. Jooste medewerkers Anton Basson ... et al.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1998.

University of Pretoria research and creative work. Volume 1 Review.
Pretoria : University of Pretoria , 1998.

Vakdidaktiek : aardrykskunde in die sekondêre skool / A.K.Möller.
1ste uitg. Pretoria : De Jager, 1998-?

Violence in South Africa : a variety of perspectives / editors, Elirea Bornman,  René van Eeden, Marie Wentzel.
Pretoria : HSRC Publishers, 1998.

20 ste eeu Hervormde teologie / Redakteur: DJC van Wyk.
Pretoria : Sentik, Ned Herv Kerk, 1999.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
3rd ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1999.

African renaissance : the new struggle / edited by Malegapuru William Makgoba.
Cape Town : Mafube : Tafelberg, 1999.

Analysis and interpretation of financial statements / Marius Koen, Johan Oberholster.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1999.

Animal production : focus on the industry : proceedings of the 37th National Congress of the South African Society of Animal Science, 27-29 July 1999 at ARC-Central office and the University of Pretoria= Diereproduksie fokus op die industrie handelinge van die 37ste Nasionale Kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde, 27-29 Julie 1999 te LNR-Sentralekantoor en Universiteit van Pretoria.
Pretoria : South African Society of Animal Science, 1999.

Applied veterinary helminthology module / University of Pretoria.
1999

Bacteriology and mycology module, 21 June 1999-22 July 1999 : report / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, M Koen, C Koornhof.
10th ed.
Durban : Butterworths, 1999.

Boberg's law of persons and the family / by Belinda van Heerden, Alfred Cockrell, Raylene Keightley (general editors), and Jacqueline Heaton ... et al.
2nd ed. Cape Town: Juta, 1999.

Boendoe / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1999.

Die Bybellennium eenvolumekommentaar : die Bybel uitgele vir eietydse toepassing / onder redaksie van Will Vosloo, Fika J van Rensburg.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.

CDMA techniques for third generation mobile systems / edited by Francis Swarts ... et al.
Boston : Kluwer Academic Publishers, 1999.

Charlotta / Jeanette Ferreira.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

Children's rights in a transitional society : proceedings of a conference hosted by the Centre for Child Law in Pretoria, 30 October 1998 / edited by C J Davel.
Pretoria : Protea, 1999.

A compilation of essential documents on economic, social and cultural rights / editor: Gina Bekker.
Pretoria : Centre for Human Rights, University of Pretoria, 1999.

Conference papers : the grim reaper : organised crime in the 1990s, implications for South and Southern Africa / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1999.

Country of my skull / Antjie Krog.

London : Vintage, 1999.

Dealing with reservoir sedimentation - dredging / G. R. Basson, A. Rooseboom.
Pretoria : CSIR, 1999.

Design of structural steelwork in Southern Africa to SABS 0162 / technical editor and co-author, J. Mahachi.
South Africa : CSIR, 1999.

Domein van glas / Henk van Woerden ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Queillerie, c1999.

 

Engel op die drumpel : ‘n jong vrou se stryd met die bande van bloed / Helene de Kock.

Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.

Enkele rekeningkundige onderwerpe / M Roode, K Leith.
2nd ed. Pretoria : Die skrywers, 1999.

Environment and society : the Thohoyandou environs, Northern Province, South Africa / editors Joan Fairhurst ... et al.
Pretoria : Dept. of Geography, University of Pretoria, 1999.

Evolution of biological diversity / edited by Anne E. Magurran and Robert M. May.
Oxford : Oxford University Press, 1999.

Facing the future : youth empowerment for life and career pathing : a guide for careers practitioners, intern psychologists, counsellors, teachers, lecturers and facilitators / Francine Malan.
Pretoria : Collegium, 1999.

Facts on audit firms in the Republic of South Africa : a research report by the School of Accountancy, University of Pretoria / J. Dieter Gloeck ... et al.
7th ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1999.

Festschrift fur Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Hans-Jurgen Ahrens ... et al.
Koln : Heymanns, 1999.

Finansiële verslagdoening / skrywers M Roode, M Koen, K.B. Leith.
7de uitg. Pretoria : Die Outeurs , 1999.

Finansiering en die boer : 'n finansiele bestuursgids vir boere.
3e uitg. Johannesburg : Standard Bank, 1999.

Foreign ministries : change and adaption / edited by Brian Hocking foreword by Jacques Bilodeau.
Basingstoke : Macmillan, 1999.

From poverty to property : Themba Sono's five steps to real transformation / Themba Sono edited by Libby Husemeyer
Sandton
, South Africa
: FMF Books, 1999.

The Genus Rhipicephalus (Acari, Ixodidae) : a guide to the brown ticks of the world. / Walker, Jane B. (Jane Brotherton) and Ivan Horak.

Cambridge : Cambridge University Press, 1999.

Geskiedenisatlas van Suid-Afrika : die vier noordelike provinsies / J.S. Bergh (red.).
1st ed. Pretoria : J.L. van Schaik, 1999.

Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord yt / Hans du Plessis.
Potchefstroom (47 Molen St., Potchefstroom 2531) : H. du Plessis, 1999.

The Hall handbook of the Anglo-Boer War, 1899-1902 / by Darrell Hall edited by Fransjohan Pretorius and Gilbert Torlage.
Pietermaritzburg : University of Natal Press, 1999.

Horoscope 2000 / Petra du Preez ; with illustrations by Piet Grobler.
Rivonia : Zebra, 1999.

...In die wereld... : vyf bydraes tot kontekstuele prediking / onder redaksie van Christo Lombaard.
Johannesburg : Lewende Woorde : Randse Afrikaanse Universiteit : Dept. Griekse & Latynse Studies, 1999.

            Inclusive education in action in South Africa / Petra Engelbrecht ...[et al.]

            Pretoria : Van Schaik, 1999.

Inleiding tot sporttoerisme / Gert J.L. Scholtz.
2de hers. druk Sunnyside (47 Maple Ave., Clydesdale 0132) : Leisure Research & Training Laboratories, 1999

Innovation in diplomatic practice / edited by Jan Melissen.
Basingstoke : Macmillan, 1999.

International financial stability : how can it be restored and maintained? / by Andrew Crockett.
Pretoria : s.n., 1999.

The International survey of family law : 1997 / edited by Andrew Bainham.
The Hague : Martinus Nijhoff, 1999.

Java fundamentos de Programación / Judy M. Bishop.

2a ed. Madrid :  Addison Wesley,  1999.

 

Kat se blad : stuitige strokies / Philip de Vos en Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau Kaapstad : Human & Rousseau, 1999

Kommunikasiepatalogie : die pad in Afrika : intreerede gelewer op 8 Oktober 1998 / deur Susanna René Hugo.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1999

Koeries se rivier / George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Kagiso, c1999.

Kompendium van arbeidsreg / S.R. van Jaarsveld, B.P.S. van Eck, C. Kruger.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1999.

Larger carnivores of the African Savannas / J. du P. Bothma and Clive Walker.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.

The law of South Africa : first reissue. WA Joubert, founding editor JA Faris, planning editor editorial panel to this volume, LTC Harms, K van Dijkhorst, JA Faris. Volume 17
Durban : Butterworths, 1999.

Liefde loop ver : Liefdesverhale deur mans / samesteller en redakteur Jeanette

Ferreira.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

 Marine pollution pathogenic micro-organisms in shellfish / W O K Grabow, A van der Veen, J. C de Villiers.
Pretoria : CSIR, 1999.

The medical student's gynaecologic self-education programme (GEP) / editorial board B.G. Lindeque ... et al.
Pretoria : University of Pretoria, 1999.

Module in applied veterinary immunology and serology : report, 1-25 November 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Music therapy : intimate notes / Mercedes Pavlicevic.
London : Jessica Kingsley Publishers, 1999.

The nursing unit manager : a comprehensive guide / Marita Naudé, Salomé M. Meyer, Susan E. van Niekerk.
Sandton : Heinemann, 1999.

Die Nuwe Testament vir kinders : in 'n taal wat hulle verstaan / Stephan Joubert, Jan van der Watt, Hennie Stander illustrasies: Tobie van der Westhuizen
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1999.

Op pad na die nuwe millennium 1999 tot 2001 : versorging van studente as die belangrikste kliente van die Universiteit van Pretoria : Projek 2 : voorsorg, insorg en nasorg van studente.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1999.

The ostrich : biology, production and health / edited by D.C. Deeming.
Wallingford, Oxon, UK New York, NY, USA : CABI Pub., 1999.

Participatory zoning techniques as support to rural development planning and management : principles and procedures, a user's guide / Laurent Lhopitallier, Sylvain Perret, Patrick Caron.
Pretoria : Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University of Pretoria, 1999.

Pastoor Scholls trek sy toga uit en ander stories / Karel Benjamin ; illustrasies deur Piet Grobler.
Roggebaai : Kwela Boeke, 1999.

The personal voice in biblical interpretation / edited by Ingrid Rosa Kitzberger.
London New York : Routledge, 1999.

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
1st ed. Pretoria : van Schaik, 1999.

Proceedings of a symposium on canine babesiosis and ehrichiosis / edited by Remo Lobetti.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, 1999.

Promoting a human rights culture in education : responsibilities and opportunities in a transforming society / edited by Jan de Groof, Willy Legotlo, Rassie Malherbe and Johan Potgieter.
Ghent, Belgium : Mys & Breesch, 1999.

Protecting Sub-Saharan Africa : the military challenge / editors: L. du Plessis, M. Hough.
Pretoria : HSRC, 1999.

Die raaisel van die spuitnaalde /George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Kagiso, c 1999.

Reflective public administration : views from the South / edited by JS Wessels, JC Pauw.
Cape Town: Oxford University Press 1999.

Report on the course in African epizootic diseases, 4 to 8 October 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999.

Report on the module in applied veterinary virology part two in the Veterinary Laboratory Diagnostic series, 16 August-3 September 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999.

***Die Riemland tweeluik / Helene de Kock.

    1 ste uitg.Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

Saam aan tafel : verduidelik aan jou kind die betekenis van die brood en die wyn en vier saam fees by die nagmaal / Cas Vos.
Kaapstad : Lux Verbi, 1999.

Die seep kraak in die gastekamer / Wessel Pretorius.

1 ste uitg.Pretoria : Bent, 1999.

Short course in tick identification : report, 29 November-3 December 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases, 1999.

Die skadubelofte en ander liefdesverhale / Helene de Kock.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

South African diplomacy and security complex theory / Marie Muller.
Leicester : University of Leicester, Centre for the Study of Diplomacy, 1999.

South African industrial relations : theory and practice / P S Nel (editor).
3rd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.

Specific contracts in court / D.J. Lotz, C.J. Nagel.
Durban : Butterworths, 1999.

Die storie van die lieweheersbesie / George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Kagiso, c1999.

 

Die stukke wat ons sny : twintig nuwe Afrikaanse verhale / saamgestel deur

Hein Willemse.

1ste uitg. Kaapstad : Kwela Boeke, 1999.

 

Training management in South Africa / B.J. Erasmus, P.S. van Dyk.
2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1999.

Typological techniques applied to rural households and farming systems : principles, procedures and case studies : a user's guide for rural development operator's and managers / Sylvain Perret.
Pretoria : University of Pretoria, 1999.

Understanding human and social sciences: grade 7.
1st ed. Cape Town : Maskew Miller Longman, 1999.

Verdere rekeningkundige onderwerpe / K. B. Leith, J. G. I. Oberholster, M. Roode.
3rd ed. Pretoria : V & R drukkery, 1999.

Vonkfiksie : die wenners van De Kat en Human & Rousseau se kort-kortverhaalwedstryd / Hein Willemse, samest.

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1999

Vuurtong / Cas Vos.
Pretoria : Benedic, 1999.

The web builder's complete reference manual / Jacques Steyn.
S.l. : Jacques Steyn, 1999.

Werkboek vir personereg / C J Davel, G H Fick, J A Robinson.
2de uitg. Durban : Butterworths, 1999.

 

2000

Water demand management programme for Southern Africa. Phase II, Analytical paper : WDM as a concept and a policy : towards the development of a set of guidelines for Southern Africa / by Anthony Turton. 2000?                                                               

Die 2000 bestuursrekeningkunde 300 werkboek / edited by Maxi Steyn, Gregory Plant, Freddy de Hart.
Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 2000.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt, Johan G.I. Oberholster.
4th ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 2000.

Activity systems and livelihoods in Eastern Cape Province rural areas (Transkei) : household typologies as socio-economic contributions to a landscape project / Sylvain Perret .. et al.
Pretoria : Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, 2000.

African mole-rats : ecology and eusociality / by Nigel C. Bennett and Chris G. Faulkes.
Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

African voices : an introduction to the languages and linguistics of Africa / edited by Vic Webb, Kembo-Sure.
Cape Town, South Africa Oxford : Oxford University Press, 2000.

Algemene beginsels van die sakereg / deur L Neil van Schalkwyk en P De W van Spuy, bygestaan deur A Boraine.
4de uitg. S.l. : s.n., 2000.

Beware of the canary / Philip de Vos ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 2000

Bible. N.T. Afrikaans. 2000 Juvenile literature.; Die radikale jeugboodskap / Jan van der Watt en Stephan Joubert.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

The Boer War : direction, experience, and image / edited by John Gooch.
London Portland, OR : Frank Cass, 2000.

Die burg van hertog Bloubaard / Henning Pieterse.

Kaapstad : Tafelberg, 2000.

Case book on the Law of Delict = Vonnisbundel oor die deliktereg / by/deur J Neethling, J M Potgieter, T J Scott.
3rd ed. Kenwyn : Juta, 2000.

Celebration of the 21st. birthday : Department of Education Management, 17 September 1999 : Conference papers / edited by Hermine Henneke.
Pretoria : University of Pretoria, 2000.

The choice is yours : diet-plan, family-plan, exercise-plan / Bernard J. Meyer, Aleta C. Meyer.
Pretoria : Meyer, 2000.

Die Christen, die Bybel en die toekoms : dit is wat ek glo / Jan van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000

Christen, hoe moet ek dan leef? : 7 riglyne om effektief Christen te wees / medewerkers: Isak Burger ... et al., Jan van der Watt & Stephan Joubert, redakteurs.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

Commercial law / by C.J. Nagel ...et al.
2nd ed. Durban : Butterworths, 2000.

Computer data and program.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Dentistry, 2000.

Conservation policy Mahlamba Ndlophu / Roger Fisher, Nico Botes, architects in association / Public Works liaison, Leonie Marais Project principle, Roger C. Fisher research assistant, Nicholas Clarke edited and compiled by Nico Botes.
S.l. : s.n., 2000.

Consolidation of democracy in Africa : a view from the South / Hussein Solomon, Ian Liebenberg.

Aldershot: Ashgate, 2000

Contributions towards an African Renaissance / edited by Hussein Solomon and Marie Muller.
Umhlanga Rocks (Private Bag X018, Umhlanga Rocks 4320) : ACCORD, 2000.

Corporate law / H S Cilliers ... et al.
3rd ed. Durban : Butterworths, 2000.

Demokratiese bestuur : 'n verkenning van sleutelbegrippe en die implikasies daarvan vir die bestuur van 'n akademiese universiteitsdepartement / intreerede gelewer op 23 Maart 2000 deur Johannes Lodewyk Beckmann.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2000.

Dink soos Jesus : die kreatiewe oplos van probleme en die skep van geleenthede in die 21 ste eeu / Kobus Neethling, Hennie Stander, Rache Rutherford.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2000.

Diseases and pathogens of eucalypts / P.J. Keane ... et al., editors.
Collingwood, Vic. : CSIRO, 2000.

Down to my last skin / Antjie Krog.

Johannesburg : Random House, 2000.

 

Elke oggend van die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

 

Elke oggend van die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Ermelo, Mpumalanga : preliminary survey for a conservation policy / prepared for the Ermelo Transitional Council by the Mpumalanga Office of the South African Heritage Resource Agency and the Department of Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University of Pretoria.
Pretoria? : Dept. of Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University of Pretoria? 2000.

Geloof in Suid-Afrika : 'n kultuurhistoriese beskouing, Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis Agtiende Jaarlikse Kongres, Pretoria, 12 & 13 Oktober 2000: / redakteur, Schalk le Roux assitent-redakteur, Nico Botes = Religion in South Africa : a cultural historical overview, South African Society for Cultural History Eighteenth Annual Congress, Pretoria, 12 & 13 October 2000 / editor, Schalk le Roux assistant editor, Nico Botes.
Pretoria : South African Society for Cultural History, 2000.

Generaal Ben Viljoen, 1868-1917 / J.W. Meijer.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

The Geography of South Africa in a changing world / edited by Roddy Fox and Kate Rowntree.
Cape Town : Oxford University Press, 2000.

Greyton urban design study / Department of Architecture and Landscape Architecture, University of Pretoria, Pretoria.
Pretoria : Dept. of Architecture and Landscape Architecture University of Pretoria, 2000.

Help! Ek cope nie meer nie : hoe haal ek die beste uit die lewe? / Jan van der Watt & André van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

Human anatomy / J.H. Meiring et al.
Pretoria : Van Schaik, 2000.

Improving public policy / Fanie Cloete, Henry Wissink (editors).
Pretoria : Van Schaik, 2000.

Java gently for engineers and scientists / Judith M. Bishop, Nigel T. Bishop.
Harlow, England : Addison-Wesley, 2000.

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000.

 

De Kleur van je hart / Antjie Krog ; vert. uit het Engels door Robert Dorsman en d van Eeden ; met een voorw. Van Adriaan van Dis.

Amsterdam : Mets en Schilt ; ‘s Gravenhage : Novib ; Brussel : II. II. II ; Antwerpen : EPO cop., 2000.

Korporatiewe reg / H S Cilliers ... et al.
3de uitg.
Durban : Butterworths, 2000.

Law of persons : students' textbook / by C.J. Davel and R.A. Jordaan.
3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Die lof van my God solank ek lewe : verklaring van 'n aantal psalms deur Willem S. Prinsloo / redakteurs: Wim Beuken (Leuven) ... et al.
Centurion : Medpharm, 2000.

Lykdigte / Joan Hambidge.

Kaapstad : Tafelberg, 2000

 

Magie und Heidentum in der Apostelgeschichte des Lukas. English; Magic and paganism in early Christianity : the world of the Acts of the apostles / Hans-Josef Klauck translated by Brian McNeil.
Edinburgh, Scotland : T & T Clark, 2000.

Managing African conflicts : the challenge of military intervention / editors: L. du Plessis, M. Hough.
Pretoria : HSRC, 2000.

More than brothers : Peter Clarke and James Matthews at seventy / compiled and edited by Hein Willemse.
1st ed. Cape Town : Kwela Books, 2000

Multiculturalism & hybridity in African literatures / edited by Hal Wylie & Bernth Lindfors.
Trenton, NJ : Africa World Press, 2000.

Oorlogsdagboek van Veggeneraal de Villebois-Mareuil / vertaal deur Johann Rossouw & D.P.M. Botes.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Paul as benefactor : reciprocity, strategy and theological reflection in Paul's collection / Stephan Joubert.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2000.

Personereg studentehandboek / deur C.J. Davel en R.A. Jordaan.
3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Photographic guide to trees of southern Africa / Braam van Wyk, Piet van Wyk, Ben-Erik van Wyk.
1st ed. Pretoria : Briza, 2000.

Prestressed concrete design and practice / Vernon Marshall, John M. Robberts.
1st ed. Midrand : Concrete Society of Southern Africa, Prestressed Concrete Division, 2000.

Professional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle.
4th ed. Durban : Heinemann, 2000

Reis-geselskap : die kuns van verhalende pastorale gesprekvoering / Julian Müller.
Wellington : Lux Verbi.BM, 2000.

Ruminant physiology : digestion, metabolism, growth, and reproduction / edited by P. Cronjé associate editors, E.A. Boomker... et al.
Wallingford : CABI, 2000.

Säugetiere Handbuch vom Sudlichen Afrika / Burger Cillié ; Übersetzung von Helga Ilgner, Heidi Ilgner u.a..
2e Aufl. Pretoria : Briza, 2000.

Selected official South African strategic and security perceptions, 1992-2000 / M. Hough, A.du Plessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2000.

Sheep and goat diseases / Bath, Gareth

Cape Town : Tafelberg, 2000.

Simbole : veilig of gevaarlik? : 'n gids tot Christelike simbole en tekens / Hennie Stander illustrasies deur Rassie Erasmus.
Kaapstad : Struik Christelike Boeke, 2000.

Socio-economic rights in South Africa : a resource book / edited by Sandra Liebenberg & Karrisha Pillay.
Bellville : Socio-Economic Rights Project, Community Law Centre, University of the Western Cape, 2000

Sommers se farmakologie / De K. Sommers.
7de uitgawe Pretoria : Sommers, 2000.

South African agriculture at the crossroads : an empirical analysis of efficiency, technology and productivity / edited by Colin Thirtle, Johan van Zyl, and Nick Vink.
New York : St. Martin's Press, 2000.

South African regional geography for grades 11 and 12 / Graham Keats …[et al.]

Cape Town, Juta, 2000

Student case book on business entities / by J T Pretorius ... et al.
2nd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Suid-Afrikaanse musiekwoordeboek / saamgestel deur 'n Hersieningskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in samewerking met die Nasionale Terminologiediens hoofredakteurs: Reino Ottermann, Maria Smit bygestaan deur Izak Grové ... et al. = South African music dictionary / compiled by a Revision Commission of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in collaboration with the National Terminology Services chief editors: Reino Ottermann, Maria Smit assisted by Izak Grové ... et al.
2de, hers. en vermeerde uitg. Kaapstad : Pharos, 2000.

The sustainability challenge for Southern Africa / edited by Jim Whitman.
Basingstoke : Macmillan, 2000.

To the edge / Hein Marais.
Pretoria : University of Pretoria, 2000.

Tukkie-rugby by die millennium / Flip van der Watt.
Pretoria : s.n., 2000.

Tuning in to a differenct song : using a music bridge to cross cultural differences / Joyce Scott.
Pretoria : UNISA, Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2000.

Viva os Boers! : Boeregeïnterneerdes in Portugal tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 / O.J.O. Ferreira.
2de, bygewerkte uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Water wars : enduring myth or impending reality / edited by Hussein Solomon and Anthony Turton.
Durban : ACCORD, 2000.

Wees geestelik fiks : 'n oefenprogram vir derde-millennium-Christene / Stephan Joubert.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

***Wenners in die liefdespel / Magda Schmidt.

    Pretoria : Treffer- Boekklub, 2000.

With Acknowledgements to Karl Pearson : recollections on a pleasant journey through the fields of statistics / summary and papers delivered by H. S. Steyn.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2000.

***Die Wynland omnibus / Helene de Kock.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 2000.

Zion City RSA : the story of the church in South Africa / Kevin Roy illustrations by Judy Roy.
Cape Town : South African Baptist Historical Society, 2000.

Course catalogue 2001 / Continuing Education at University of Pretoria.
Pretoria : Continuing Education at University of Pretoria, 2001

Enviro-Info 2001, Republic of South Africa electronic resource : information for tourists, scholars and those interested in the South African environment / editors, Frans Jordaan, Gwen Breedlove, Susan Langenhoven Department of Environmental Affairs and Tourism in collaboration with the University of Pretoria and GISBS.
Pretoria : Dept. of Environmental Affairs and Tourism, 2001?

An extension to and further refinement of a water quality guideline index system for livestock watering. Vol. 2, Poultry production systems and water quality for ostrich production / by N.H. Casey, J.A. Meyer and C.B. Coetzee.
Pretoria : Water Research Council, 2001

Fatherless in Galilee : Jesus as child of God / Andries van Aarde.
Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, 2001.

Multimedia in health sciences education : Proceedings of the Slice of Life 2001 & computers in Healthcare Education Symposium Medical Faculty, Ludwig-Maximilian-University, Munich, F.R. Germany July 31 st – August 4 th, 2001 /  Editor: Suzanne S. Stensaas . . .[et al]

Berlin : Logos Verlag, 2001.

 

             Ostrich bibliography : update 1995-2000 / Van der Westhuizen, Erica.

Pretoria : University of Pretoria, Academic Information Service, Veterinary Science Library, 2001.

Principles and practice of labour law / S.R. van Jaarsveld, J.D. Fourie, M.P. Olivier.
Durban : Butterworths, 2001.

Radiographic anatomy electronic resource / N. Lizamore, Department of Anatomy developed by Telematic Education.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Strategic framework : a guide to the implementation of the IRDP / by Sabina M. Silaula, program manager Integrated Rural Development Program, Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, University of Pretoria, Republic of South Africa.
Pretoria : University of Pretoria, Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, Integrated Rural Development Program, 2001.

Who cares? : AIDS Review 2001 / Tim Trengove Jones series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2001.

Cindek [electronic resource]: Centre for Indigenous Knowledge : annual report, 2001 / University of Pretoria  Centre for Indigenous Knowledge.

Pretoria : Cindek, 2001

 

 

 

Clinical histology = Kliniese histologie electronic resource / authors, H. L. Coetzee ... et al. artist, Marinda Smith instructional designer, Anne Strehler graphic designer, Marcel Hoffman.
Pretoria : University of Pretoria, 2001?

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.
3de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster ... et al.
12de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.

Blomplante van die Kalahari-duineveld / Noel van Rooyen in samewerking met Hugo Bezuidenhout & Emmerentia de Kock.
1ste uitg. Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001

Cindek : Centre for Indigenous Knowledge : annual report, 2001 / University of Pretoria, Centre for Indigenous Knowledge.
Pretoria : Cindek, 2001.

Conservation policy Botshabelo / editors, Schalk le Roux, Roger C. Fisher, Nico Botes.
1st ed. Pretoria : SAHRA, 2001.

Descriptive accounting / Q Vorster ... et al.
6th. ed. Kenwyn : Butterworths, 2001.

Dialogue among civilizations : a paradigm for peace / Mohammad Khatami editors Theo Bekker and Joelien Pretorius.
Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University of Pretoria, 2001.

Doing politics in a rough neighbourhood : challenges and opportunities for the South African political sciences community / M M E Schoeman.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2001.

Dokter Me Di Syn en die keiser se seun / Roberto Piumini ; illustrasies deur Piet Grobler ; Afrikaans deur Linda Rode.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Flood risk reduction measures : incorporating flood hydrology for southern Africa / W. J. R. Alexander.
2nd rev., incorporating flood hydrology for southern Africa. Pretoria : University of Pretoria Dept. of Civil Engineering, 2001.

Flowering plants of the Kalahari dunes / Noel van Rooyen in collaboration with Hugo Bezuidenhout and Emmerentia de Kock.
1st ed. Lynnwood, Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001

Further accounting topics / Mrs K B Leith...et al.
4th ed.
S.l. : s. n., 2001.

Gode van papier / Cas Vos.
1ste uitg.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

***Goue meisie /Magda Schmidt.

    Pretoria : Treffer-Boekklub, 2001

The great escape of the Boer Pimpernel, Christiaan De Wet : the making of a legend / Fransjohan Pretorius translated and adapted by Stephan Hofstätter -assisted by Wilhelm Snyman.
Pietermaritzburg : University of Natal Press, 2001.

***Gruwelike grieselige grilboek / saamgestel deur Maritha Snyman ; geillustreer deur Nico Meyer.

    Pretoria : Fundi, 2001.

 

***Hoor jy die skoenlappers ? / Helene de Kock.

    1ste uitg. Vereeniging : Christelike Uitgewers Maatskappy, 2001.

Human rights law in Africa : 1998 / editor Christof Heyns, series editors Christof Heyns and Paul Tavernier.
The Hague : Kluwer law Int., 2001.

Die indirekte afdruk en Gegote herstellings electronic resource / M. Dannheimer, J. Steenekamp.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Innie skylte vannie Jirre : Griekwapsalms en ander gedigte / Hans du Plessis.
Pretoria : LAPA, 2001.

Jy kan skoenlappers sien aankom / Wessel Pretorius met houtsneedrukke deur Annette Pretorius.
1ste uitg. Pretoria : Bent, 2001.

Kruis en dwars : 37 nuwe stories oor Suid-Afrika / samesteller en redakteur, Jeanette Ferreira.
1ste uitg. Kaapstad : Van Schaik, 2001.

Law of delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.
4th ed. Durban : Butterworths, 2001.

Law of delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.
4th ed. Durban : Butterworths, 2001.

Lyfsange / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

Management education : science of panacea? A South African challenge for the new Millenium / Piet Nel = Bestuursopvoeding : wetenskap of kitskuur? 'n Suid-Afrikaanse uitdaging vir die nuwe millenium.
Pretoria : Dept. of Business Management, University of Pretoria, 2001.

Navorsingsverslag 2001 Volume 1 / University of Pretoria.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2001.

New Babylon, new Nineveh : everyday life on the Witwatersrand 1886-1914 / Charles van Onselen.
Johannesburg : Jonathan Ball, 2001.

Nuwe stemme 2 / saamgestel deur Petra Müller en Nèlleke de Jager.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2001.

Oemkontoe van die nasie / P.J. Haasbroek.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

Om te leef in Afrika : oorlewing, saambestaan en die Suid-Afrikaanse letterkunde / Hein Willemse.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Omnibus 2 : van liefde en oorlog / Helene de Kock.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Ontdek die Voortrekkermonument = Discover the Voortrekker Monument / Jackie Grobler met kleur foto's deur / with colour photographs by Stephen Keet.
Pretoria : Grourie Entrepreneurs 2001.

‘n Ou Begin / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

 

Plain legal language for a new democracy / Frans Viljoen and Annelize Nienaber (eds). 

Pretoria, South Africa : Protea Book House, 2001.

 

Polarisation of parties into win power and keep power camps, threatens the collapse of the peace process / Jan van Eck.
Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University of Pretoria, 2001.

Principles of property maintenance / edited by C.E. Cloete,
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2001.

Principles of property management / edited by C.E. Cloete.
Sandton : South African Property Education Trust, 2001.

Risk management in property / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust 2001.

***Rubbish to riches / George Weideman, Alzette Prins.

    Cape Town : Maskew Miller Longman, 2001.

Scorched earth / editor: Fransjohan Pretorius.
1st ed. Cape Town : Human & Rousseau, 2001.

Sê Maria / Erika Murray-Theron.
1ste uitg.
Kaapstad : Tafelberg, 2001.

Selected military issues with specific reference to the Republic of South Africa / M. Hough, L. Du Pessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2001.

Sewe Sonjas en wat hulle gedoen het / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : ContentLot.com, 2001.

So wil ons hê dit moes wees! : mites rondom die Anglo-Boereoorlog / Fransjohan Pretorius.
Port Elizabeth : Universiteit van Port- Elizabeth, 2001.

***Soos klei onder ‘n seël / Juanita Joubert.

    Grootdrukuitg. Pretoria : LAPA, 2001.

Southern African garden birds / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié illustrations: Samantha van Riet.
Pretoria : LAPA, 2001.

The state of research and scholarship in public administration : strategic leadership and governance parameters impacting on basic and applied research for the 21st century : professorial inaugural address delivered on 29 May 2001 / by Jerry O. Kuye.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Trits Tertia en die derde tert / Joan Hambidge.

Parrow, South Africa : ContentLot.com, c2001.

Verskroeide aarde / redakteur: Fransjohan Pretorius.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Witchcraft, power, and politics : exploring the occult in the South African lowveld / Isak Niehaus, with Eliazaar Mohlala and Kally Shokane.
Cape Town : David Philip London Sterling, Va. : Pluto Press, 2001.

 

2002

11 September 2001 : strategic implications of the World Trade Centre attack / by Ernst Neuland, Gerrit Olivier and Dani Venter.
Pretoria : Protea Book House, 2002.

1971-2001 landscape architecture, University of Pretoria.
Johannesburg : Brook Pattrick Environmental (Pty.) Ltd., 2002.

The ABC of financial management : an introduction to financial management and analysis / F. C. H. Lovemore and L. M. Brümmer.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2003.

Accounting for stock and flow values of woody land resources : methods and results from South Africa / edited by Rashid M. Hassan contributing authors, Ruth Beukman, ... et al.
Pretoria : Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA), University of Pretoria, 2002.

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historical developments and events at the University of Pretoria / Flip van der Watt (Editor).
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historiese ontwikkelinge en gebeure aan die Universiteit van Pretoria / Flip van der Watt (Redakteur).
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2002.

Algemene beginsels van die sakereg / deur L. Neil van Schalkwyk en P. de W. van der Spuy bygestaan deur A. Boraine.
5de uitg. S.l. : s.n., 2002.

Amulets & dreams : war, youth & change in Africa / edited by Omar Badsha photographs by Guy Tillim & Omar Badsha text by Julia Maxted foreword by Amara Essy.
Pretoria : SAHO, 2002.

Die ander Marta / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.

 

‘n Anderse ABC boek vir aspatatte / Maritha Snyman [illustrasies] Karen Lilje.

Pretoria : LAPA, 2002

Archangels / Guy Willoughby.
Howick, South Africa : Brevitas, 2002.

Aves : gedigte / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Black academics on the move : how Black South African academics account for moving between institutions or leaving the academic profession / Cheryl Potgieter.
Pretoria : CHET, 2002.

Boegoe vannie liefde : Griekwahooglied / Hans du Plessis.
1ste uitg.
Pretoria : LAPA, 2002.

Business management: a value chain approach / Gideon Nieman , Alf Bennett         (editors)

Pretoria: van Schaik, 2002.

 

Pseudocereals and less common cereals : grain properties and untilization potential / [edited by] P. Belton & J.Taylor

Berlin : Springer, 2002

Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht.
Chichester, England Hoboken, N.J. : Wiley, 2002.

Cycads with special reference to the southern African species / Nat Grobbelaar.
First English ed. Pretoria : Published by the author, 2002.

Critical perspectives on public administration : issues for consideration / J.O. Kuye ... et al.
Sandown, : Heinemann, 2002.

Designing language teaching : on becoming a reflective professional / Albert Weideman.
1st ed. Pretoria : Business Enterprises at University of Pretoria, 2002.

E.M. Forster's modernism / David Medalie.
Basingstoke : Palgrave, 2002.

Game ranch management / editors, J.du P. Bothma, J.G. du Toit

4 th ed. Pretoria : van Schaik, 2002

Gender mainstreaming practises. 1: examples from the EU and South Africa / by Britta Thege, I. Welpe editor, Donna Wyckoff-Wheeler
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Gender research methods and techniques. 1: the internet / Lisa Thompson editor, Donna Wyckoff-Wheeler
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

General principles of the law of things / by L. Neil van Schalkwyk and P. de W. van der Spuy assisted by A. Boraine.
5th ed. S.l. : s.n., 2002.

Gesinne van binne : vertel die verlede en droom oor die toekoms van jou gesin /Julian Muller.

Bloemfontein : Barnabas, 2002.

'n Gids tot tuinplae en -siektes in Suid-Afrika / A.S. Schoeman.
3e uitg. Kaapstad : Struik, 2002.

The god of journalism is dead : objectivity, subjectivity and the press / Christo Lombaard.
Lyttelton Manor, Pretoria : Medpharm Publications, 2002.

A guide to Garden pests and diseases in South Africa / A.S. Schoeman.
3rd ed. Cape Town : Struik, 2002.

Hebreers vir vandag : 'n bybelstudie vir dieper delwers / Andrie du Toit.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2002.

Human rights law in Africa : 1999 / edited by Christof Heyns, assistant editor Morne van der Linde, series editors Christof Heyns and Paul Tavernier.
The Hague : Kluwer Law International, 2002.

Humanitarian intervention in an evolving world order : the cases of Iraq, Somalia, Kosovo, and East Timor / Sophie Thomashausen.
Pretoria, South Africa : Africa Institute of South Africa, 2002.

Hydropolitics in the developing world : a southern African perspective / Anthony Turton and Roland Henwood (editors).
Pretoria : African Water Issues Research Unit, Centre for International Political Studies (CIPS), University of Pretoria, 2002

The impact of the United Nations human rights treaties on the domestic land / Christof Heyns and Frans Viljoen in collaboration with correspondents from twenty selected countries.

The Hague ; New York: kluwer Law International, 2002

Indigenous knowledge and the integration of knowledge systems : towards a philosophy of articulation / edited by Catherine A. Odora Hoppers.
Cape Town, South Africa : New Africa Books, 2002.

Intersections and constructions of gender and HIV/AIDS / editor, Donna Wyckoff-Wheeler.
Pretoria : Centre for Gender Studies, University of Pretoria, 2002.

Introduction to facilities management / edited by C.E. Cloete.
1st ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Introduction to human nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Michael J. Gibney, Hester Vorster, and Frans J. Kok.
Oxford : Blackwell Science, 2002.

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000

 

Kleur komt nooit allen / Antjie Krog ; vert. uit het Afrikaans Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2002.

 

Landelik / Martjie Bosman.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Language in South Africa : the role of language in national transformation, reconstruction and development / Vic Webb.
Philadelphia, PA : John Benjamins Pub., 2002.

The law of intellectual property : introduction, copyright, trade marks, inventions, designs, plant breeders' rights and law of competition / H.B. Klopper and P. de W. van der Spuy.
Pretoria : s.n., 2002.

Leadership in education : productive learning cultures / edited by Louis Calitz, Otto L. Fuglestad, Solvi Lillejord.
South Africa : Heinemann, 2002.

Leaf diseases and disorders of banana in South Africa : identification and management guide / Altus Viljoen.
1st ed. Pretoria : University of Pretoria, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), 2002.

***Lekker lawwe lagboek omnibus 1: nie vir grootmense / saamgestel deur Maritha

    Snyman en al haar kinders ; geillustreer deur Nico Meyer.

    Menlopark : Fundi, 2002.

Lifeskills and career counselling / editors, J.G. Maree, L. Ebersöhn
Sandown  : Heinemann, 2002.

Maansiek / Gerda Taljaard.

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2002.

 

Mamma Medea : na Apollonios van Rhodos en Euripides / Tom Lanoye ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Queillerie, 2002.

Management of commercial and industrial properties / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Management of residential property / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Managing public money : a system from the south / J.C. Pauw ... et al.
Sandown, South Africa : Heinemann, 2002.

Mergers in higher education : lessons learned in transitional contexts / Jonathan D. Jansen (editor) with Nyiko Bandi ... et al.
Pretoria : Unisa Press, 2002.

Met woorde soos met kerse / inheemse verse uitgesoek en vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2002.

Mimi : 'n feesbundel / saamgestel deur Johan van Rooyen ter viering van Mimi Coertse se sewentigste verjaardag op 12 Junie 2002.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

***Moeg gedroom : [versameling fotogedigte] /Hans Pienaar

    ???                                                              2002

Moeisame pad na vernuwing : die NG Kerk se pad van isolasie en die soeke na 'n nuwe relevansie / Flip du Toit ... et al.
1ste uitgawe. Bloemfontein : Barnabas, 2002.

Montanha in Zoutpansberg : ‘n Portugese handelsending van Inhambane se besoek aan Schoemansdal,1855-1856 / O J O Ferreira ; met die medewerking van C E F Von Reiche.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

 

My lied van Niet / Fransie Phillips.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

 

Net één slukkie, Padda! / Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.

No quick fixes : challenges to mission in a changing South Africa / Dons Kritzinger (editor).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Missiological and Ecumenical Research Pretoria, 2002.

Our dream deferred : the poor in South Africa / Abebe Zegeye & Julia Maxted.
Pretoria : South African History Online : UNISA Press, 2002

An overview of intergovernmental relations in Africa : Southern African Development Community (SACD) / compiled by C. Thornhill (editor)...et al.
Pretoria : SAFPUM Publishers, 2002.

***Omdat ek ma liefhet : ‘n bundel wat geesdriftig hulde bring aan moeders en skoonmoeders, hulle wat vir ons die lewe oopmaak / saamgestel deur Helene de Kock.

    1ste uitg. Vereeniging : Christelike Uitgewers Maatskappy, 2002.

Overview of selected GAAP audit items in South Africa / author, W.J.J. Botha assistant author, E.R. Venter.
Pretoria : WJJ Botha, 2002.

Please Frog, just one sip! / Piet Grobler ; English translation by Kobus Geldenhuys.
Cape Town : Human & Rousseau, 2002.

Proceedings of the First International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2002) : Skukuza, Kruger National Park, South Africa, 8-10 April 2002 / editor, J.P. Meyer.
Centurion : HEFAT 2002.

Psychiatry : a destigmatised scientific discipline. Fact or delusion? / by Professor J.L. Roos.
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Purchasing and supply management / W.M.J. Hugo, J.A Badenhorst-Weiss, D.C. van Rooyen.

4th ed. Pretoria : Van Schaik, 2002.

Roofvoëls : 'n identifiseringsgids vir Suider-Afrika / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2002.

Ruggespraak / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Shopping centre management in South Africa / edited by C E Cloete.
Pretoria : South African Council of Shopping Centres, 2002.

South African employment relations : theory and practice / P.S. Nel(editor).

4th ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2002.

 

Stillerlewe /Pirow Bekker.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Strategic intelligence : selected official South African strategic perceptions : 1992-2002 / M Hough, A. du Plessis(eds.)
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 2002.

Die taal van voels en ander gedigte / deur Hans Pienaar.
2de uitg. Johannesburg? : H. Pienaar, 2002.

Thirteen unique buildings in Greyton / J.T. Kemp and J.A. du Pisanie. Limited ed. Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Transitions from authoritarianism : the role of the bureaucracy / edited by Randall Baker.
Westport, Conn. : Praeger, 2002.

The virtual procedures clinic electronic resource / J.M. Boon ... et al.
London : Primal Pictures Ltd., 2002.

Vlieg / saamgestel deur Marianne van Loggerenberg
Pretoria : s.n., 2002?

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vertaling uit het Afrikaans Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2002

Whose right? : AIDS Review 2002 / Chantal Kisoon, Mary Caesar, Tashia Jithoo series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2002.

 

2003

Die aarde waarop ek loop : biografiese sketse / Dolf van Niekerk.

1ste uitg.Pretoria : LAPA, 2003

Abel se dogters / Helene de Kock.
1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Asia's economic miracle - lessons for Nepad? / Jane Shen and Hussein Solomon.
Pretoria : Africa Institute of South Africa, 2003.

Ateljee van glas / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis. 2003 

 

Bagdad : verhale en verse uit Suid-Afrika met vertalings in Engels

Pretoria : Content solutions, 2003

Bietjie Grieks vir jou : studiemateriaal vir GRK151 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Boedel en finansiële beplanning /skrywers Abrie, W. ...[et al.].

5 e uitg. Lynnwoodrif : ProPlus, 2003.

 

Die Boek van God : die Bybel in verhaalvorm / Walter Wangerin ; uit die Engels vertaal en verwerk deur George Weideman.

Lux Verbi, 2003.

 

A change of tongue / Antjie Krog.

Johannesburg : Random House, 2003.

 

Ching Chong Che / Hans Pienaar.

[Pretoria] : Content solutions, [2003].

Combating crime in South Africa : contemporary perspectives / M. Hough, and A. Du Plessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2003.

Confronting fragmentation : housing and urban development in a democratising society / editors: Philip Harrison, Marie Huchzermeyer, Mzwanele Mayekiso.
Cape Town : University of Cape Town Press, 2003.

Donker vroue / Lieb Sauermann.

Brumeria : G J H Sauermann, 2003.

 

En kyk na die omowit engele op die rolbalbaan / Wessel Pretorius.

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2003.

Enkeldiep / Cas Vos.
1ste uitg. Pretoria : Protea, 2003.

Entrepreneurship : a South African perspective / Gideon Nieman, Johan Hough, Cecile Niewenhuizen (editors).
Pretoria : Van Schaik, 2003.

Foto-sakgids tot soogdiere van Suider-Afrika / Burger Cillié.
Cape Town : Sunbird, 2003.

Die geel komplot / George Weideman.

Kaapstad : Tafelberg, 2003.

Groups in music : strategies from music therapy / Mercédès Pavlicevic.
London New York : Jessica Kingsley Publishers, 2003.

Happiness : personhood, community, purpose / Pedro Alexis Tabensky.
Aldershot : Ashgate, 2003.

Die hart se wiskunde / Magda Schmidt.

Pretoria : LAPA, 2003.

 

***Helen de Kock omnibus 3 / Helene de Kock.

   1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2003

Hie neffens my / Hans du Plessis fotografie deur Heleen Theron.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2003.

Hoe om die Bybel beter te verstaan : 52 sleutels om God se boodskappe in sy Woord te ontsluit / Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.

Human histology / H.L. Coetzee, G.P.Loots, J.H. Meiring.
1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2003.

Intellectual tools : skills for the human sciences / Deon Rossouw (ed.)
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2003.

Kaalvoet oor die berg : verhale oor die liefde / Erika Murray-Theron.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2003.

Kompendium van arbeidsreg / Fanie van Jaarsveld, Stefan van Eck.
4de uitg. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Kontrei : roman / Kleinboer.
1ste uitg. Johannesburg : Praag, 2003.

Lae wolke oor Mosambiek : ‘n reisboek / Johann Lodewyk Marais.

Wonderboompoort, Pretoria : Skeurklip, c2003.

 

Liederen van de blauwkraanvogel : /Xam-gedichten / Antjie Krog, keuze en bew. uit het Engels ; vert. uit het Afrikaans Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium ; Den Haag : Novib, cop. 2003.

Lovedale, coercive agency : power and resistance in mission education / Graham A. Duncan.
Pietermaritzburg : Cluster, 2003.

***Memoir oor sy tog in die Tanganjika-oorlogsone op die spoor van Che Guevara /    .

    Hans Pienaar.

    ????                                                            2003

 

Missy my mousey / Lida Dykstra ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 2003.

Molecular characterisation of F-RNA coliphages in South African water sources / final report to the Water Research Commission by W.O.K. Grabow, M. Uys and C.G. Clay.
Pretoria : Water Research Commission, 2003.

Muisie, my meisie / deur Lida Dijkstra met prente deur Piet Grobler en vertaling deur Philip de Vos.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Musical arts in Africa : theory, practice and education / edited by Anri Herbst, Meki Nzewi and Kofi Agawu.
1st. ed. Pretoria : Unisa Press, 2003.

Nie meer Grieks nie : Studiemateriaal vir GRK261 / opgestel deur Gerhard Swart.
Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Nog 'n bietjie Grieks vir jou : Studiemateriaal vir GRK152 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Of myths and migration : illegal immigration into South Africa / Hussein Solomon.
Pretoria : University of South Africa, 2003.

 On the development of linear and non-linear statistical analysis and applications to somer frontiers of statistics / H.S. Steyn.

[Pretoria] : Univ. of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Dept. of Statistics, 2003.

(Over)extended : AIDS review 2003 / Vanessa Barolsky series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of AIDS, 2003.

Penetrating state and business : organised crime in Southern Africa / edited by Peter Gastrow.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

The pocket photoguide to mammals of southern Africa / Burger Cillié.
Cape Town : Sunbird, 2003.

Principles of surgical patient care / edited by Carel J. Mieny, Ulrich Mennen.
2nd ed. Cape Town : New Africa Books, 2003.

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... et al.
Pretoria : FPM Publishing, 2003.

Project management : principles and practices / Herman Steyn.
Pretoria : FPM Publishing, 2003.

Psalm 69 : its structure, redaction and composition / Alphonso Groenewald.

            Münster : Lit, 2003.

 

Public relations : South African perspectives / editors, R.S. Rensburg, M. Cant.
Sandown, South Africa : Heinemann, 2003.

Rectores magnifici / Flip van der Watt.
Pretoria : Protea, 2003.

Relaas van een moord / Antjie Krog ; vertaald uit het Afrikaans door Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, cop. 2003.

Silberberg and Schoeman's The law of property/ by P.J. Badenhorst ... et al.
4th ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Social security : a legal analysis / editors, M.P. Olivier, N. Smit, E.R. Kalula.
Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Sowaar nog Grieks vir jou? : studiemateriaal vir GRK153 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Die spree met foete / Philip de Vos & Piet Grobler ; Afrikaanse verwerkings van Annie M.G. Schmidt - verse / vert. uit die Nederlands.

Kaapstad etc. : Human en Rousseau, 2003.

 

Die taal van voëls en ander gedigte / Hans Pienaar.

2de uitg,[Johannesburg] : Hans Pienaar, 2003.    

To make them serve... : the 1871 Transvaal Commission on African Labour / edited by J.S. Bergh and Fred Morton.
1st ed. Pretoria : Protea Book House, 2003.

Toepa toepa towery / J.F. Spies ; met illustrasies deur Piet Grobler.
Pretoria : Protea, 2003.

 

Towards sustainable peace: reflections on preventive diplomacy in Africa / edited by Hussein Solomon

Pretoria, South Africa : Africa Institute of South Africa, 2003

Transboundary rivers, sovereignty and development : hydropolitical drivers in the Okavango River basin / Anthony Turton, Peter Ashton & Eugene Cloete (editors).
Pretoria, South Africa : African Water Issues Research Unit, 2003

***‘n Trollie vol regte / Antjie Krog Afrikaanse vertaling : Antjie Krog.

    Rondebosch : RAPCAN, 2003?  

'Volk', faith and fatherland : the security threat posed by the white right / Martin Schönteich and Henri Boshoff.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

Vrydag is my dag / Anushka Ravishankar ; illustrasies deur Piet Grobler ; Afrikaanse beryming deur Philip de Vos.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Wat die Bybel sê oor ... : 50 raakvatantwoorde oor kwessies waaroor almal wonder / redakteur : Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.

Watervlerk / Ilse van Staden.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2003.

***Woordmeisie / Magda Schmidt.

    Pretoria : Treffer-Boekklub, 2003

Zimbabwe's turmoil : problems and prospects / edited by Richard Cornwell.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

 

2004

The mammal guide of southern Africa / Burger Cillié.
2nd ed. Pretoria, South Africa : Briza Publications, 2004, 2007.

Animals of Pilanesberg : an identification guide / Burger Cillié Ulrich Oberprieler and Christo Joubert.
1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2004.

Die Apostelgeschichte und die hellenistische Geschichtsschreibung : Festschrift fü Plümacher zu seinem 65. Geburtstag / herausgegeben von Cilliers Breytenbach und Jens Schröter unter mitwirkung von David S. Du Toit.
Leiden Boston : Brill, 2004.

Die blou Lotus / Hergé in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004

 

Die buigsamheid van verdriet : ‘n honderd of wat gedigte / Joan Hambidge.

Pretoria : Protea Boekhus, 2004.

 

Business ethics / Deon Rossouw with Leon van Vuuren.
3rd ed. Oxford Cape Town : Oxford University Press, 2004.

Business, science, and ethics / R. Edward Freeman and Patricia H. Werhane, editors.
Charlottesville, VA : Society for Business Ethics, 2004.

C# concisely / Judith Bishop, Nigel Horspool.
Harlow, England : Pearson Addison Wesley, 2004.

Conflict in the DRC : a critical assessment of the Lusaka Ceasefire Agreement / Hussein Solomon and Gerrie Swart.
Braamfontein South Africa : South African Institute of International Affairs, 2004

Developing business ethics as an academic field / Deon Rossouw.

Johannesburg ; Ben-Africa, 2004.

Duskant die einders / Lina Spies.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Eerste gedigte / Antjie Krog.
3de uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Executive summary of research on assessment of the risk of infection associated with viruses in South African drinking water supplies : report to the Water Research Commission / by W.O.K. Grabow, M.B. Taylor and M.M. Ehlers.
Pretoria : Water Research Commission, 2004.

            From warfare to welfare : human security in a Southern African context /[edited by] Marie Muller, Bas de Gaay             Fortman.

            Assen, The Netherlands: Royal van Gorcum, 2004.

           

            Generositeit en lewenskuns : grondtrekke van 'n post-Nietzsheaanse etiek / Marinus Schoeman.
           
Pretoria : Fragmente Uitgewers, 2004.

Gerard Sekoto : I am an African : a biography / by N. Chabani Manganyi foreword by Es'kia Mphahlele.
Johannesburg : Wits University Press, 2004.

Globalisation and African languages : risks and benefits / edited by Katrin Bromber, Birgit Smieja.
Berlin New York : Mouton de Gruyter, 2004.

Historic overview of the Witwatersrand goldfields : a review of the discovery, geology, geophysics, development, mining, production and future of the Witwatersrand goldfields as seen through a geological and financial association spanning 50 years / by J.R.F. Handley.
1st ed. Howick : J.R.F. Handley, 2004.

HIV/AIDS and human rights in SADC / editors, Robin Hamilton and Farhana Zuberi.
Pretoria : University of Pretoria, 2004.

Human rights law in Africa / editor: Christof Heyns assistant editor: Morne van der Linde.
Leiden : Martinus Nijhoff, 2004.

Infectious diseases of livestock / edited by J.A.W. Coetzer & R.C. Tustin.
2nd ed. Cape Town : Oxford University Press, 2004.

Insect physiological ecology : mechanisms and patterns / Steven L. Chown, Sue W. Nicolson.
Oxford : Oxford University Press, 2004.

Johannesburg : the making and shaping of the city / Keith Beavon.
Pretoria : University of South Africa Press 2004

Just the same on the inside : understanding diversity and supporting inclusion in circle time / stories by Juan Bornman and Barbara Maines activities by Margaret Collins illustrations by Simon Smith.
London : Lucky Duck Pub., 2004.

Keys to educational psychology / editors: Irma Eloff, Liesel Ebersohn.
Cape Town : UCT Press, 2004.

Lady Anne / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

The language web : essays in honour of Victor Webb / edited by Mariana Kriel = Fyn net van die woord : huldigingsbundel vir Victor Webb / byeengebring deur Mariana Kriel.
Port Elizabeth : University of Port Elizabeth, 2004.

***Liefde is ‘n klipgooi ver / Helene de Kock.

    Pretoria : LAPA, 2004.

 

Limericke vir die lekkerte / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Kagiso Education, 2004.

 

Makwelane en die krokodil / Maria Hendriks ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human en Rousseau, c2004.

 

Mallemeuleman : 'n keur uit Philip de Vos se versies / met illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, c2004.

 

Medium of instruction policies : which agenda? whose agenda? / edited by James W. Tollefson, Amy B.M. Tsui.
Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Publishers, 2004.

Microbial waterborne pathogens / edited by T.E. Cloete ... et al.
London : IWA Pub., 2004.

Die multivertaling Bybel.
Vereniging : CUM, 2004.

My kind slimmer sonder sukkel / Kobus Maree.
Pretoria : LAPA, 2004.

Net jy Marlene /Magda Schmidt.

Grootdrukuitg. Pretoria : LAPA, 2004.

On becoming a democracy : transition and transformation in South African society / edited by N. Chabani Manganyi.
Pretoria : University of South Africa Press Leiden : Koninklijke Brill NV, 2004.

Outcomes-based assessment / editors, J.G. Maree, W. Fraser.
Sandown : Heinemann, 2004.

Plaaslike kennis : gedigte / Johann Lodewyk Marais.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2004.

 

Proceedings of the 14 th International English Academy Conference : mother tongue, other tongue? law, learning and literature / editors : Rosemanry Gray, Siphokazi Koyana & Idette Noomé.

Pretoria : University of Pretoria Press, 2004.

 

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... et al.

Pretoria : FPM Publishing, 2003.

 

Project management : principles and practices / Herman Steyn.

Pretoria : FPM Publishing, 2003.

 

Psalms and liturgy / edited by Dirk J. Human and Cas J.A. Vos.
London New York : T & T Clark International, 2004.

Reflections on school integration : colloquium proceedings / edited by Mokubung Nkomo, Carolyn McKinney & Linda Chisholm.
Cape Town : HSRC Publishers, 2004.

Roepman / Jan van Tonder.

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Same game, new name? : the more things change in legal education the more they stay the same : professorial inaugural address, 11 May 2004 / C Nicholson.
Pretoria : University of Pretoria, 2004

Säugetierehandbuch vom Sülichen Afrika / Burger Cillié.
2e Aufl. Pretoria : Briza, 2004.

Die selfoon en ander verhale / Neil Cochrane (samesteller en redakteur)
1ste uitg. Pretoria : Aktuapers, 2004.

Serafyn / Bonaventure Hinwood.

Kilnerpark, Pretoria : Bent, 2004.

 

Splinters : 'n keur uit rubrieke / deur Hans du Plessis.
Pretoria : LAPA, 2004.

 

The stars say ‘tsau’ : /Xam poetry of Diä!kwain, Kweiten-ta//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en //Kabbo /selected and adapted by Antjie Krog with drawings and watercolours by Da, Diä!kwain, /Hankass’o, !Nanni en Tamme.

Cape Town : Kwela Boeke, 2004.

State failure : the case of Zimbabwe / M. Hough, A. du Plessis, (eds).
Pretoria : Institute for Security Studies. University of Pretoria, 2004.

Die sterre sê ‘tsau’ : /Xam-gedigte van Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en //Kabbo / gekies en versorg deur Antjie Krog met tekeninge en akwarelle van Da, Diä!kwain, /Hankass’o, !Nanni en Tamme.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2004.

 

Supply chain management : logistics in perspective / editors, W.M.J. Hugo, J.A. Badenhorst-Weiss, E.H.B. van Biljon.

Pretoria, South Africa: Van Schaik, c 2004.

Sustainable options : economic development lessons from applied environmental resource economics in South Africa / editors James N. Blignaut and Martin P. De Wit.
Cape Town : UCT press, 2004.

Die swart eiland / Hergé in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004

 

Third party assisted conception across cultures ; social, legal and ethical perspectives / edited by Eric Blyth and Ruth Landau

London ; New York : Jessica Kingsley Publishers, 2004

Towards a common defence and security policy in the Southern African Development Community / edited by Hussein Solomon.
Pretoria : Africa Institute of South Africa, 2004.

Udder health and the milking machine ; a practical guide. / Petzer, Inge-Marie.

Pretoria : AgriConnect, 2004

University of Pretoria Research 2003.
Pretoria : University of Pretoria, 2004.

University of Pretoria : 2004 research / University of Pretoria.
Pretoria : University of Pretoria, 2004

(Un)real / Kgamadi Kometsi.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2004.

Waiting to happen : HIV/AIDS in South Africa, - the bigger picture /Liz Walker, Graeme Reid, Morna Cornell.

Colorado : Lynne Rienner Publications, 2004

.The War Reporter : the Anglo-Boer War through the eyes of the burghers / J.E.H. Grobler.
Johannesburg : Jonathan Ball, 2004.

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vert uit het Afrikaans Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium,  2004.

2005

25 Years of applied linguistics in Southern Africa : themes and trends in Southern African linguistics : proceedings of the joint conference of the Southern African Applied Linguistics Association and Linguistics Society of Southern Africa / compiled by Biki Lepota and Jurie Geldenhuys.
Pretoria, SA : University of Pretoria, 2005.

African Christianity : an African story / Ogbu U. Kalu editor

Pretoria : Department of Church History, University of Pretoria, 2005.

After the commandos : the future of rural policing in South Africa / Jonny Steinberg.
Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.

AGRED se jagvoëls van Suid-Afrika : velduitkenning en bestuur / P.J. Viljoen illustrasies deur Penny Meakin.
1ste uitg. Johannesburg : AGRED, 2005.

AGRED's gamebirds of South Africa : field identification and management / P.J. Viljoen, illustrated by Penny Meakin.
1st ed. Johannesburg : African Gamebird Research Education and Development Trust, 2005.

Ancient Middle Niger : urbanism and the self-organizing landscape / Roderick J. McIntosh.
Cambridge, UK New York : Cambridge University Press, 2005.

'n Ander tongval / Antjie Krog.
1e. uitgawe. Kaapstad : Tafelberg, 2005.

Anton Rupert : 'n lewensverhaal / Ebbe Dommisse met die samewerking van Willie Esterhuyse.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2005.

 

‘n Ark van goferhout / Magda Smidt.

Pretoria : LAPA, 2005.

Augmentative and alternative communication and severe disabilities : beyond poverty / edited by Erna Alant and Lyle L. Lloyd.
London Philadelphia : Whurr, 2005.

Bibliografie van die geskrifte van J.M.T. Labuschagne / saamgestel deur P. D. de Kock.
Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.

Buckling : the impact of AIDS in South Africa 2005 / Hein Marais series editor, Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2005.

Compendium of key human rights documents of the African Union / Centre for Human Rights, University of Pretoria.
Pretoria : Pretoria University Law Press, 2005.

Contemporary terrorism and insurgency : selected case studies and responses / M. Hough, G.P.H. Kruys, A. du Plessis.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2005.

Democratizing higher education policy : constraints of reform in post-apartheid South Africa / Molatlhegi Trevor Chika Sehoole.
New York, NY : Routledge, 2005.

Diasporas, remittances and Africa south of the Sahara : a strategic assessment / Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.

***Dierbaarste meisie / Magda Schmidt.

    Pretoria : LAPA, 2005

 

***Drie dosyn rose [drama] / Hans Pienaar.

    ???                                                     [2005?]

En skielik is dit aand / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.

Equal educational opportunities : comparative perspectives in education law / Charles J. Russo, Johan Beckmann, Jonathan D Jansen, editors.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.

Friendship and love where there were none : biblical perspectives on reconciliation / Jan van der Watt, Dirk Human, Gert Steyn (editors).
Pretoria : Institute for Missiological and Ecumenical Research, University of Pretoria, 2005.

            Gender and sexuality in South African music / edited by Chris Walton & Stephanus Muller

            1st ed Stellenbosch : SUN ePreSS, 2005

Hand therapy : Tutor / by Corrianne van Velze instructional designer : Detken Scheepers.
Pretoria University of Pretoria, 2005.

HIV/AIDS in South Africa 2004 : course companion to the CSA Entry Level Volunteer Course / Centre for the Study of AIDS.
Pretoria : University of Pretoria, 2005.

Human resource management in education / Jan Heystek, Clive Roos, David Middlewood.
1st ed. Sandton : Heineman, 2005.

IFAC in South Africa : a brief history of the South African Council for Automation and Computation / compiled by Ian K. Craig.
Pretoria? : SACAC, 2005.

Information and communication technologies in South African secondary schools / Sarah J. Howie, Anton Muller & Andrew Paterson.
Cape Town : HSRC Press, 2005.

Intensive wildlife production in southern Africa / J. du P. Bothma, N. van Rooyen, editors.
Pretoria : Van Schaik, 2005.

International law : a South African perspective / by John Dugard with contributions by Daniel Bethlehem, Max du Plessis, and Anton Katz.
3rd ed. Lansdowne : Juta, 2005.

***Kom terug Saartjie [drama] / Hans Pienaar.

    ???                                                             [2005?]

 

Islam in the 21st  century : perspectives and challenges / edited by Hussein        Solomon.

Pretoria : Centre for International Political studies University of Pretoria, 2005.

Laboratory auditing for quality and regulatory compliance / Donald C. Singer, Raluca-Ioana Stefan, Jacobus F. van Staden.
Boca Raton, Fla. : Taylor&Francis, 2005.

Learning the musical arts in contemporary Africa : derived from indigenous knowledge systems / Meki Nzewi ; illustrations: Caroline Kloppert.
1st ed. Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2005.

Littekens : stories en memories / Margaret Bakkes.
1ste uitgawe.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2005.

The Mammals of the southern African subregion / revised by John D. Skinner & Christian T. Chimimba.
3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Mapungubwe : South Africa's crown jewels / Sian Tiley.
Cape Town : Sunbird Pub., 2005.

Medicine management in primary health care / Ina Treadwell.
4th ed. Brits : I. Treadwell, 2005.

mLearn 2005 book of abstracts : 4th World Conference on Mobile Learning, Cape Town, South Africa, 25-28 October 2005 / editors, Herman van der Merwe & Tom Brown
Pretoria? : mLearn 2005

Mia's mom / Marita van der Vyver ; pictures by Piet Grobler ; translation into English by Kobus Geldenhuys.

Cape Town : Human & Rousseau, 2005

Molecular diagnostic PCR handbook / by Gerrit J. Viljoen, Louis H. Nel and John R. Crowther.
Dordrecht : Springer, 2005.

Multilingual explanatory maths dictionary for secondary schools : grades 8 to 12 / L. Meyer and I. Fricke.
Pretoria : Teacher Mentorship Programme, University of Pretoria, 2005.

My plaas se naam is ver genoeg : drama in nege tonele / George Weideman.

1ste uitg. Dainfern : Praag, 2005.

New theories for chemistry / Jan C.A. Boeyens.
1st ed. Amsterdam Boston : Elsevier, 2005.

Nuwe stemme 3 / saamgestel deur Antjie Krog en Alfred Schaffer.

Kaapstad : Tafelberg, 2005.

Ons is die plan : die gemeente met 'n verskil maak 'n verskil / Frans Hancke.
Pretoria : Universiteit van Pretoria. Instituut vir Sendingwetenskaplike en Ekumeniese Navorsing (ISWEN), 2005.

Ontrafel wiskunde / Kobus Maree.
Pretoria, Suid-Afrika : LAPA Uitgewers, 2005.

Op hulle stukke / samesteller Jeanette Ferreira.

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2005.

Ordinary Springboks : white servicemen and social justice in South Africa, 1939-1961 / Neil Roos.
Aldershot : Ashgate, 2005.

Partnership for sustainable land reform, operational framework for post-settlement support interventions : Pretoria, South Africa, June 2005 / authors, Jordanka Tomkova ... et al.
Pretoria : SADC Centre for Land-Related, Regional and Development Law and Policy (CLRDP), Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, University of Pretoria, 2005.

Pelgrimsrus / Wilna Rautenbach.
Pretoria : Lapa, 2005.

***Please tell us what is going on, please [drama] / Hans Pienaar.

    ???                                                                 [2005?]

 Practical mathematical optimization : an introduction to basic optimization theory and classical and new gradient-based algorithms / Jan A. Snyman.
New York : Springer, 2005.

A preliminary basin profile of the Orange/Senqu River / by Anton Earle ... et al.
Pretoria : AWIRU, University of Pretoria, 2005.

Principles and practice of South African lexicography / R.H. Gouws, D.J. Prinsloo.
1st ed. Stellenbosch : Sun Press, 2005.

Principles of labour law / Fanie van Jaarsveld, Stefan van Eck.
3rd ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.

Righting stigma : exploring a rights-based approach to addressing stigma / Frans Viljoen (editor).
Pretoria : AIDS and Human Rights Research Unit, Centre for the Study of Aids, 2005.

Safe schools / I J Oosthuizen (editor) ; co-authors: E de Waal ... et al.

1st ed. Pretoria : Interuniversity Centre for Education Law and Education Policy, 2005.

 

The seed is mine : the life of Kas Maine, a South African Sharecropper 1894-1985 / Charles van Onselen

Johannesburg : Jonathan Ball, 2005

Socio-economic rights in South Africa / edited by Danie Brand and Christof Heyns.
Pretoria : Pretoria University Law Press , 2005.

South African employment relations : theory and practice / P. S. Nel ... et al. ; contributor L-A Katz.

 5th ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.

South African municipal government and administration : a new dispensation / J.J.N. Cloete, C. Thornhill.
South Africa : Dotsquare, 2005.

South African visual culture / Jeanne Van Eeden, Amanda Du Preez editors.
Pretoria : Van Schaik Pub., 2005.

Theopoetry of the Psalms / Cas J. A. Vos.

1st. South African ed. Pretoria : Protea Book House, 2005.

Toorop-stories / Pirow Bekker.
Pretoria : LAPA, 2005.

Unravelling mathematics / Kobus Maree.
Pretoria, South Africa : LAPA Publishers, 2005.

Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom : 'n gids tot die Afrikaanse kinder- en jeugboek / redakteurs, Gretel Wybenga en Maritha Snyman.
Pretoria : LAPA, 2005.

Victimology in South Africa / editors, Linda Davis & Rika Snyman.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.

Vigiti magna : 'n soeke na goud : sewe opstelle oor die letterkunde / Elsa Nolte.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.

Voor- en nageslag van Petrus Johannes Naudé, mede-stigter van Bethal / saamgestel deur Stephanus David Naudé.

Pretoria : S.D. Naudé, 2005.

 

2006

120+ sommer-stories : uit die koöperasie, die kroeg en die delwersgate
Du Plessis, P. G., 1934-
Pretoria : Lapa Uitgewers, 2006.  

Basic and applied microbiology / editors, T.E. Cloete and R.M. Atlas.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

Biblical vision for Africa’s development / M T Speckman

Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, c2006.

 

Body bereft / Antjie Krog.

Roggebaai : Umuzi,2006.

Business management : a value chain approach / editors: Gideon Nieman, Alf Bennett.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.     

Commercialising medicinal plants : a Southern African guide / edited by Nicci Diederichs

Stellenbosch : Sun Press, 2006

 Composer in Africa : essays on the life and work of Stefans Grové : with an annotated work catalogue and bibliography / edited by Stephanus Muller and Chris Walton foreword by John Tyrrell.
1st ed. Stellenbosch : SUN Press, 2006.

Chemical and physical restraint of wild animals: a training and field manual for African species / ed, by Michael Kock, David Meltzer and Richard Burroughs,

Greyton : IWCS, 2006

Contexts of learning mathematics and science : lessons learned from TIMSS / edited by Sarah J. Howie and Tjeerd Plomp.
st ed. London New York : Routledge, 2006.

Dad /Joan Hambidge.

Parklands : Genugtig! Uitgewers, 2006.

 

The economics of water management in Southern Africa : an environmental accounting approach / Glenn-Marie Lange, Rashid Hassan with contributions from Jaap Arntzen, Jack Crawford and Eric Mungatana.
Cheltenham, UK Northampton, MA : Edward Elgar, 2006.

Educating people to be emotionally intelligent : EQ / Reuven Bar-On, Kobus Maree, Maurice Elias, editors.
Sandton, South Africa : Heinemann, 2006.

Effective PhD supervision and  mentorhip : a workbook based on experience from South Africa and the Netherlands. / A.J. Dietz (Ton), Jonathan D. Jansen, Ahmed A. Wadee.

Amsterdam: Rozenberg Publishers ; Pretoria, Unisa Press, 2006.

 

Elegie vir ‘n onbekende / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, (2006?)

Embryology for the health science student / C.J. Jacobs, L.M. Greyling, J.H. Meiring.
Pretoria, RSA : University of Pretoria, 2006.

Empowerment through language and education : cases and case studies from North America, Europe, Africa and Japan / Albert Weideman, Birgit Smieja, (eds.).
New York : Lang, 2006.

 

Engaging the law and education in a transforming society : a critical chronicle of SAELPA 1996 - 2005 / edited by Johan Beckmann.

Pretoria, South Africa : SAELPA, 2006

 

Feasibility studies : principles and practice / by C E Cloete

 2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2006

Focus on hospitality studies. Grade 12, Exam practice book / J. Spowart.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 2006.

Fritz Eloff : 'n man tussen die leeus, 'n leeu tussen die manne : 'n biografie / deur Jan Roderigues.
1ste uitg. Pretoria : Books from the Wild, 2006.

Geletterdheid in die grondslagfase / Ina Joubert (redakteur), Marie Bester, Erika Meyer.
1ste uitg.
Pretoria : Van Schaik, 2006.

Global perspectives on ethics of corporate governance /edited by G J (Deon)   Rossouw and Alejo José G. Sison.

1st ed. New York: Palgrave, Macmillan, 2006.

 

Great tuskers of Africa : a celebration of Africa’s large ivory carriers / Johan Marais & David Hadaway.

Cape Town : Penguin Books, 2006.

The handbook of blended learning : global perspectives, local designs / edited by Curtis J. Bonk, Charles R. Graham forewords by Jay Cross, Michael G. Moore.
1st ed. San Francisco : Pfeiffer, 2006.

How LIS professionals can use alerting / Ina Fourie.

Oxford : Chandos, 2006.

 

Human rights, peace and justice in Africa : a reader / edited by Christof Heyns and Karen Stefiszyn

Pretoria : Pretoria University Law Press, 2006.

 

Improving public policy : from theory to practice / editors, F. Cloete, H. Wissink, C. de Coning.

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

An individuals control chart based upon the generalized lambda distribution / Paul J. van Staden.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2006.

Information, ethics and the law : a guide for information practitioners, students and the corporate environment / Marius Ackermann, Hannes Britz.
1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik : 2006.

Information society survival toolkit / coordinating author, Theo Bothma authors, Erica Cosijn, Ina Fourie and Cecilia Penzhorn with the assistance of Lisa Thompson.
Harlow : Pearson Education, 2006.

Introduction to research in management-related fields / P.A. Brynard, S.X. Hanekom.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

***Jesus : ‘n roman / deur Walter Wangerin Jr. ; vertaal deur George Weideman

     Wellington : Lux Verbi, 2006.

 

Die koppie : en ander verhale / saamgestel deur Neil Cochrane.
1ste uitg. Pretoria : Aktua Pers, 2006

 

Die leesvoorkeure en leesgedrag van Afrikaanse kinders / Maritha Snyman.

Pretoria : M Snyman, 2006.

Life skills & assets / Liesel Ebersohn, Irma Eloff.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

            Living throught languages : an African tribute to René Dirven / edited by Christa van der Walt

            Stellenbosch [South African] ; Sun Press, 2006

Mahala / Chris Barnard.
1ste klassiek-uitgawe Kaapstad : Tafelberg, 2006.

Medical terminology for students of the health professions / J.P. Bosman ... et al.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

Midnight missionary / Kleinboer.
Cape Town : Zebra Press, 2006.

Multilingual speech processing / edited by Tanja Schultz, Katrin Kirchhoff.

Oxford : Academic, 2006

 

Molly Keane : essays in contemporary criticism / Eibhear Walshe & Gwenda Young , editors

Dublin; Portland, OR : Four Courts, 2006

 

Nag op ‘n kaal plein / Dolf van Niekerk.

1ste uitg.Kaapstad : Human & Rousseau, 2006.

Neuroanatomy / M.C. Bosman, L.M. Greyling.
Pretoria, RSA : University of Pretoria, 2006.

Okeke : music, myth and life : an african story / Meki Nzewi.
Pretoria : Unisa Press, 2006.

Omgewingsgeskiedenis 210 : klas- en lesingnotas /Schalk le Roux.
Pretoria : Dept. Argitektuur, Universiteit van Pretoria, 2006.

Omnibus 1 / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2006.

 

Opstanding / Julian Muller.

Wellington : Lux Verbi, 2006.

 

Past tense studies in the archaology of conflict /edited by Tony Pollard and Iain Banks

Leiden ; Boston : Brill, 2006

Pipits of Southern Africa / Faansie Peacock.
Pretoria : F. Peacock, 2006.

Prophets and profits : managerialism and the restructuring of Jewish schools in South Africa / Chaya Herman.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 2006.

Purchasing and supply management / W.M.J. Hugo, J.A Badenhorst-Weiss, E.H.B. van Biljon, editors ; D.C. van Rooyen, consulting editor.

5th ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

The rage of Caliban : Nietzsche and Wilde contra modernity / Louise Mabille.
Bethesda, MD : Academica Press, 2006.

Relocating global cities from the center to the margins / edited by M. Mark Amen, Kevin Archer , and M. Martin Bosman

Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, c2006.

Report on a strategic approach to research publishing in South Africa / Academy of Science of South Africa (ASSAF).
Pretoria : Academy of Science of South Africa, 2006.

Running wild, running free : capturing, harnessing and disseminating knowledge flows in support of animal health : proceedings of the 5th International Conference of Animal HealtH Information Specialists 4-7 July 2005, University of Pretoria, Onderstepoort, South Africa, / ed by Erica van der Westhuizen and Vicki Croft.

Onderstepoort, South Africa : Veterinary Science Library, University of Pretoria, 2006.

Sexual abuse : dynamics, assessment & healing / G M Spies (editor).
Pretoria : Van Schaik, 2006.

            Sélection de Documents-Clé de l’Union Africaine relatifs aux Droits de l’Homme

            Pretoria: Pretoria University Law Press, 2006 (2008 printing)

The shadow follows / David Medalie.
Johannesburg : Picador Africa, 2006.

Shifting boundaries of knowledge : a view on social sciences, law and humanities in South Africa / edited by Tessa Marcus and Alexander Hofmaenner

Scottsville, South Africa : University of KwaZulu-Natal Press, 2006.Silence the currency of power / edited by Maria-Luisa Achino-Loeb

New York : Berghahn Books, 2006.

 

Small animal dentistry : a manual of techniques / Tutt Cedric.

Oxford  : Blackwell Pub., 2006.

Small business management : a South African approach / Gideon Nieman, editor.
Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2006.

Sound bites : a novel / by Chris Walton.
Johannesburg : Jacana, 2006.

Teaching in the new South Africa at Merrydale High School / Everard Weber.
Lanham, Md. : University Press of America, 2006.

Tourism entrepreneurs / Melodi Botha, Felicite Fairer-Wessels, Berendien Lubbe.
Cape Town : Juta, 2006.

Versindaba 2006 / saamgestel deur Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2006.

Verskombuis : 'n kookboek met gedigte / George Weideman illustrasies: Diek Grobler.
1ste uitgawe Pretoria : Protea Boekhuis, 2006.

Verweerskrif / Antjie Krog.
1ste uitg. Roggebaai  : Umuzi, 2006.

Voor- en nageslag van Francois Paulus Naudé, mede-stigter van Bethlehem / saamgestel deur Stephanus David Naudé.

Pretoria : S.D. Naudé, 2006.

Water governance for sustainable development / edited by Sylvain Perret, Stefano Farolfi and Rashid Hassan.
London Sterling, VA : Earthscan, 2006.

Within the realm of possibility : from disadvantage to development at the University of Fort Hare and the University of the North / edited by Mokubung Nkomo, Derrick Swartz & Botshabelo Maja.
Pretoria : HSRC Press, 2006.

            What’s cooking : AIDS review 2005 / Jimmy Pieterse and Barry van Wyk, series editor Mary Crewe

            Pretoria ; Centre for the study of AIDS, University of Pretoria, 2006

 

 

2007

Aan die ander kant : Swart Afrikaanse skrywers in die Afrikaanse letterkunde / Hein Willemse.
1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007.

Academic literacy : prepare to learn / Albert Weideman.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2007.

Academic mothers / Venitha Pillay.
Stoke on Trent, U.K. : Trentham Books Pretoria, South Africa : UNISA, 2007.

            Access to libraries and information : towards a fairer world / editor, Theo J.D. Bothma

            The Hague : IFLA, 2007

 

            Addressing ethnic conflict through peace education : international perspectives. / edited by Zvi Bekerman and Claire McGlynn

            New York, N.Y. : Palgrave, 2007

Die afdruk van ons hande / Cas Vos.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

Afskrifte van gedigte / E. Lombard.
2007

            African scholarly publishing essays / edited by Alois Mlambo

            Oxford : African Books Collective; Michigan: Michigan State University Press, 2007

Analogue amplifiers : analysis and design / S. Sinha.
1st ed. Pretoria : Dept. of Electrical, Electronic & Computer Engineering, University of Pretoria, 2007.

***As dood lewe word : ‘n verhaal van bemoediging vir elkeen wat ‘n geliefde aan die         

   dood afgestaan het / Helen de Kock. 

   1ste uitg. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2007.

 

Beskrywende rekeningkunde / Q. Vorster ... et al.

18de uitgawe. Durban : LexisNexis Butterworths, c2007.

 

The Bible in 40 Days: Men / J. van der Watt.

Christian Art Publishers, 2007.

 

The Bible in 40 days : women / Jan van der Watt

1st ed, Vereeniging: Christian Art Publishers, 2007.

 

The Bible in 40 days : youth / Jan van der Watt

1st ed. Vereeniging ; Christian Art Publihers, 2007

 

Bitterwater en Soetdoring / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 2007.

 

***Black butterflies : selected poems / by Ingrid Jonker ; translated from Afrikaans by André Brink and Antjie Krog. 

    Cape Town : Human & Rousseau, 2007.

 

Bloujare se stories / George Weideman.

Pretoria : LAPA Uitgewers, 2007.

 

Bodies count : AIDS review 2006 / Jonathan D. Jansen

Pretoria : Republic of South Africa; Centre for the study of AIDS, University of Pretoria, 2007

 

BSAVA manual of canine and feline dentistry.

3rd ed. , Quedgeley : British Small Animal Veterinary Association, c2007.

 

Business management for accounting students / editors Gideon Nieman, Alf Bennett. Abridged ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2007.

 

Die Bybel in 40 Dae: Jongmense / J. van der Watt.

Christelike Uitgewersmaatskappy, 2007

 

Die Bybel in 40 dae : mans / Jan van der Watt

1ste uitg. Vereeniging : Christelike uitgewersmaatksappy, 2007.

.

Die Bybel in 40 Dae: Vroue / J. van der Watt.

Christelike Uitgewersmaatskappy, 2007.

 

Career development in childhood and adolescence / edited by Vladimir B. Skorikov and Wendy Patton

Rotterdam : Sense Publishers, 2007.

 

Chinese overseas ; migration, research and documentation / edited by Tan Chee-Beng, Colin Storey, Julia Zimmerman

Hong Kong ; Chinese University Press, 2007

Clinical procedures for medical practitioners electronic resource / Johannes Marinus Boon ... [et al].
Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Anatomy, c 2007.

Commentary on the Children's Act / edited by C.J. Davel, A.M. Skelton.

Cape Town : Juta, 2007.

 

            Community psychology : analysis, context and action / N Duncan …[et al]

            Cape Town : UCT Press, 2007

 

            [Arabic translation for Compendium of key human rights documents of the African Union / edited by Heyns and Killander]

            Pretoria : Pretoria University Law Press, 2007

 

Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht.

2nd ed. Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2007.

 

Computational intelligence for modelling complex systems / Tshilidzi Marwala (editor). India : Research India Publications, c2007.

A contemporary study of Musical arts : informed by African indigenous knowledge systems / Meki Nzewi.
Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2007.

De la Rey : die leeu van Wes-Transvaal / Fransjohan Pretorius.
2de uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

            De l’éthique à  la justice: langage et politique dans la pilosophie de Lévinas. / Ernst Wolff

            Dordrecht: Springer, 2007

 

Descriptive accounting / Q. Vorster ... et al.

12th ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2007.

 

Dieper water / Helene de Kock.

Kaapstad : Huamn & Rousseau, 2007.

 

Die donker god /Fransi Phillips.

Houghton : Umuzi, 2007.

 

Duineser Elegien = Duino-elegieë / Rainer Maria Rilke ; uit die Duits vertaal, ingelei en van aantekeninge voorsien deur H.J. Pieterse.

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007

 

Die eenjaar-boodskap met oordenkings / Jan van der Watt.

1ste uitg. Vereeniging ; Chritelike uitgewersmaatskapy, 2007

The employment contract and the changed world of work / Stella Vettori.
Aldershot, England Burlington, VT : Ashgate Pub. Ltd., 2007.

Ethics for accountants and auditors / Rossouw . . . [ et al ]

Rev ed,  Cape Town : Oxford University Press, 2007.

 

Educating people to be emotionally intelligent / edited by Reuven Bar-On, J.G. Maree and Maurice Jesse Elias

Westport: Praeger, 2007

 

Exploring the law of succession : studies national, historical and comparative / edited by Kenneth G C Reid, Marius J de Waal and Reinhard Zimmermann

Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007

Field guide to the animals of the greater Kruger Park / Christo Joubert, Burger Cillié and Ulrich Oberprieler.
1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2007.

First steps in research / Kobus Maree, editor.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2007.

Focus on hospitality studies. Grade 12, Learner's book / G du Rand ... et al.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 2007.

Focus on hospitality studies. Grade 12, Teacher's guide / G du Rand ... et al.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 2007.

            Foundational principles of South African Medical Law / Pieter Carstens & Debbie Pearmain

            Durban: Lexis Nexis, 2007

The fox and the flies : the world of Joseph Silver, racketeer and psychopath / Charles van Onselen.
London : Jonathan Cape, 2007.

From concepts of the past to practical strategies: the teaching of archaeological field techniques / Peter Ucko, editor-in chief ; Qin Ling and Jane Hubert, editors

London : Saffron Books, c2007

 

Fynbos fairies / Antjie Krog & Fiona Moodie.

Roggebaai : Umuzi, 2007.

 

Fynbosfeëtjies / Antjie Krog & Fiona Moodie.

Roggebaai : Umuzi, 2007.

 

Gender and engineering : strategies and possibilities / Ingelore Welpe, Barbara Reschka, June Larkin (eds)

Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, 2007

Growing human rights and values in education / Jan Nieuwenhuis, editor Johan Beckmann, Sakkie Prinsloo.
Hatfield, Pretoria : Van Schaik, 2007.

***Helene de Kock omnibus 9 / Helene de Kock.

    1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.

 

Higher education in the new century: global challenges and innovative ideas / Philip G. Altbach and Patti McGill Peterson editors

Rotterdam : Sense Publishers, 2007

 

History, historians & Afrikaner nationalism : essays on the History Department of the University of Pretoria 1909 -1985 / F.A. Mouton (Ed.) Nicholas Southey [and] Albert van Jaarsveld

1st ed. Vanderbijlpakr : Kleio, 2007

 

Human rights under threat : four perspectives on HIV, AIDS and the law in Southern Africa / Frans Viljoen & Susan Precious (eds)

[Pretoria] : Pretoria University Law Press , 2007

 

Human rigts protected ? nine Southern African country reports on HIV, AIDS and the law.

Pretoria : Pretoria University Law Press (PULP), 20016

 

            Interest calculations / M. Roode, J.E. Myburhg, K.B. Leith

            2 nd ed., Pretoria : [s.n.], 2007

 

International Human Rights Law in Africa / Frans Viljoen

Oxford : Oxford University Press, 2007

 

An introduction to the Johannine Gospel and Letters / Jan van der Watt.

New York : T & T Clark, 2007.  (T & T Clark Approaches to Biblical Studies Series).

Jakkalsvoël / Kobus Maree.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.

***Lelie van die laagte / Helene de Kock.

    Kaapstad : Mirre / Tafelberg, 2007.

 

The learning region : foundations, state of the Art, Future / edited by Roel Rutten & Frans Boekema

Cheltenhan, UK ; Northhampton, M.A. : Edward Elgar, 2007

 

Libraries for the future : progress and development of South African libraries : World library and information congress, 73 rd IFLA General Conference and Council 19-23 August, 2007, Durban South Africa / Theo Bothma, Peter Underwood &  Patrick Ngulube (Editors)

2007

Liefde is die grootste : oor erotiek en seksualiteit / Cas Vos & Dirk Human (redakteurs)
1ste uitg.
Pretoria : Protea, 2007.

            Marcel Duchamp and eroticism /edited by Marc Décamp

            Newcastle, UK : Cambridge Scholar Publishing, 2007

 

            Music & identity : transformation & negotiation / Eric-Akrofi, Maria Smit & Stig-Magnus Thorsén

            Stellenbosch : Sun Press, c2007.

 

Naudé’s van die Marico : die voor- en nageslag van Francois jacobus Naudé, gebore 10 September 1819 / saamgestel deur Stephanus David Naudé

[Pretoria] : S.D. Naudé, 2007

Nectaries and nectar / edited by Susan W. Nicolson, Massimo Nepi, and Ettore Pacini.
Dordrecht : Springer, 2007.

Newelig : stories loop nie padsaam nie / George Weideman.

1ste uitg. Petoria : Litera, 2007.

 

Passies en passasies / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

Philosophy and the university : trends and temptations / inaugural address presented by G.J. (Deon) Rossouw.
Pretoria : University of Pretoria, 2007

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
3rd ed. Cape Town : Sunbird Pub., 2007.

Post-apartheid fragments : law, politics and critique / edited by Wessel le Rouc            and Karin van Marle.

Pretoria : Unisa Press University of South Africa, 2007

 

Preaching as a language of hope. C.J.A. Vos (eds) … et al.

Pretoria: Protea Boekhuis, 2007.

Proceedings of the Fifth International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2007) : Sun City, South Africa, 1-4 July 2007.
Centurion : HEFAT, 2007.

Psalms and mythology / Human, D (ed).

New York : London : T & T Clark,  2007.

Public school governance in South Africa / editors: Rika Joubert & Elmene Bray.
1st ed. Pretoria : Interuniversity Centre for Education Law and Education Policy, 2007.

Putting people in the picture : visual methodologies for social change / edited by Naydene de Lange, Claudia Mitchell, Jean Stuart.

Rotterdam, Netherlands : Sense Publishers, c2007

 

            Rabadia Ratshatsha : studies in African language literature, linguistics, translation and lexicography.

            1st ed Stellenbosch :  Sun Press, 2007

 

            Renteberekeninge / M. Roode, J.E. Myburhg, K.B. Leith

            2e uitg, Pretoria : [s.n.], 2007

 

Retoer / Andries Bezuidenhout.

Pretoria: Protea Boekhuis, 2007.

 

‘n Rooi Z4 en ‘n Renaissance-kasteel : Pretoria : van aanvang tot gnossie : ‘n mikrogeskiedenis : filofiksie / Johann Rossouw.

 Kaapstad : Zebra, 2007.

Sakgids tot Suider-Afrikaanse voëls / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
3rd ed. Cape Town : Sunbird Pub., 2007.

Selected official South African strategic and security perceptions : 2001-2007 / M. Hough, A du Plessis , G.P.H. Kruys (editors)

Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2007

 Shaping the story : a guide to facilitating narrative career counselling / Kobus Maree, editor.
Hatfield, Pretoria : Van Schaik Publishers, 2007.

Silke : South African income tax 2008 / Keith Jordaan .. [et al]

Durban : LexisNexis Butterworths, 2007

 

Die son kom aan die seekant op / Jeanette Ferreira.

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.

Die soogdiergids van Suider-Afrika / Burger Cillié.
2de uitg. Pretoria : Briza, 2007.

South African perspectives on the Pentateuch between synchrony and diachrony / edited by Jurie le Roux and Otto Eckart.

New York : T & T Clark, 2007.

 

'n Stem vir Suid-Afrika : my storie, soos vertel aan Ian Raper / Mimi Coertse.

1ste uitg. Pretoria : Litera, 2007.

 

Stigmat[ta] : AIDS review 2007 /Patrick M. Eba, series editor Mary Crewe

Pretoria : Centre for the study of AIDS, Pretoria, 2007

 

Tourism and gender : embodiment, sensuality and experience / edited by Annette Pritchard ...[et al.]

Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, 2007

The type I distrubution of the ratio of independent Weibullized generalized beta-prime variables / Andriette Bekker, Jacobus Roux, Thu Pham-Gia.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2007.

Uitdaging en antwoord : 'n vars perspektief op die evolusie van die Afrikaners / Jackie Grobler.
1ste uitg. Brooklyn : Grourie, 2007.

            Unsung: South African jazz musicians under apartheid / editors Chatradari Devroop and Chris Walton

            1st ed Stellenbosch (South Africa): Sun Press, 2007

 

Verblyf / Erika Murrays-Theron.

1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

 

***Verhale uit die Stormberge / Margaret Bakkes.

     Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.

 

***Verhale van die Weskus / Margaret Bakkes.

    Kaapstad : Human & Rousseau, c2007.

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Eksamenhersieningsboek / J. Spowart.
1ste uitg. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007.

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Leerderboek / G. du Rand ... et al.
1ste uitg. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007.

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Onderwysersgids / G. du Rand ... et al.
Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007

Versindaba 2007 / saamgestel deur Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

 

The war diary of Johanna Brandt / edited by Jackie Grobler.
1st ed. Pretoria : Protea, 2007

 

Whales and dolphins of the Southern African subregion / Peter B. Best ; illustrations by Pieter A. Folkens

Cambridge ; Cape Town : Cambridge University Press, 2007

 

Wildlife and emerging zoonotic diseases : the biology, circumstances and consequences of cross-species transmission  / James E. Childs, John S. Mackenzie, Jürgen A. Richt, editors

Berlin ; London : Springer, 2007

 

Zimbabwean transitions : essays on Zimbabwean literature in English, Ndebele and Shona / edited by Mbongeni Z. Malaba and Geoffrey V. Davis

Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2007