Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1988-1997

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.Accounting / M. A. Faul.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1988.

Afrikaanswording Universiteit van Pretoria / D.M. Joubert, red.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Aspects of floral development.
Berlin : J. Cramer, 1988.

Awards for South African literature / Martjie Bosman.

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1988.

Beroepsoriëntering op skool : 'n handleiding vir die opleiding van beroepsvoorligters / redakteur, C.D. Jacobs.
1ste uitg. Pretoria : Serva, 1988.

Beroepsvoorligting vir die hoër - en laerskool : 'n handleiding vir die onderwyser / C.D. Jacobs, N.H. van Jaarsveld, J.W. von Mollendorf.
1ste uitg. Pretoria : Konsensus Uitgewers, 1988.

A Bill of Rights for South Africa = 'n Menseregtehandves vir Suid-Afrika : proceedings of symposium held at the University of Pretoria on 1 and 2 May 1986 = verrigtinge van 'n simposium gehou by die Universiteit van Pretoria op 1 en 2 Mei 1986 / editors, Johann van der Westhuizen, Henning Viljoen = redakteurs, Johann van der Westhuizen, Henning Viljoen.
Durban : Butterworths, 1988.

***By Omdraai verby /Margare Bakkes.

    Pretoria : Daan Retief c1988.

Clinical imperatives in surgery and orthopaedics / senior editor, G F Dommisse, co-editor, B G P Lindeque.
Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Corporate reporting. Afrikaans.; Korporatiewe verslaggewing.
1ste Afrikaanse uitgawe. Kaapstad : Juta, 1988.

            Credo /Danie Theron ...[et al]

            [Pretoria] : [Universiteit van Pretoria. Dept Argitektuur] [1996]

Die dinamika van universiteitsfunksionering en -bestuur / Herholdt, W. vd M., Pottas, C. D., Van Dyk, P. S.
Pretoria : s.n., 1988.

Donker weerlig : literêre opstelle oor die werk van André P. Brink / saamgestel deur Jan Senekal.
1ste uitg. Kenwyn : Jutalit, 1988.

Encyclopedia of world literature in the 20th century. Rev. ed.; African literatures in the 20th century.
Harpenden : Oldcastle Books, 1988.

Esias Bosch / text by Andree Bosch and Johann de Waal photographs by Willie van Heerden.
Cape Town : Struik Johannesburg : Thorold's African Books, (distributor), 1988.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
4de hers. uitg. Pretoria : HAUM, 1988.

The forensic ABC in medical practice : a practical guide / T.G. Schwa r, J.A. Olivier, J.D. Loubser.
1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Geneeskundewoordeboek : Afrikaans-Engels, English-Afrikaans / H.W. Snyman.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.

Gereformeerde ampsbediening / onder redaksie van Pieter J. Rossouw.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.

Geslote baan / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Die glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.
1ste sagtebanduitgawe Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1988.

Grensgeval / Anna-Marie Bisschoff, Hans du Plessis.
Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.

Guidelines in auditing / edited by H. de Jager ...et. al.
Pretoria : Unipret, 1988.

The International trend towards indicative targeting : case studies on Canada, Ghana, Great Britain, the People's Republic of China, South Africa, the Soviet Union Taiwan and West Germany / edited by Bodo B. Gemper.
Hamburg : Weltarchiv, 1988.

Joernaal van winter / Helene de Kock.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Kaak-, gesig- en mond-chirurgie vir die algemene praktisyn.
Wetton : Juta, 1988.

Kaokoveld / Anthony Hall-Martin.
1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.

Kaokoveld : the last wilderness / Anthony Hall-Martin, Clive Walker, and J. du P. Bothma.
Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.

Klopdisselboom : die beste van Chriskras / Chris Barnard.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Leipoldt en Marais : onwaarskynlike vriende / C.J. Mieny.
1ste uitg. Pretoria : J. Lötter, 1988.

Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans / saamgestel deur A.P. Grové.
Goodwood : Nasou, 1988.

Mammals. Afrikaans.; Soogdiere / John Skinner geïllustreer deur Penny Meakin in Afrikaans vertaal deur Elizé Lubbe Afrikaans geredigeer deur Annlerie van Rooyen.
1ste uitg. Kaapstad : Struik, 1988.

Mattewis en Meraai / draaiboek P. G. du Plessis ; redigering Ester Worst ; vervaardiger Albie Venter ; regisseur Frans Marx ; vervaardig deur Brigadiers
Johannesburg : SAUK, c1988.

Navorsingsmetodologiese grondbegrippe= Basic concepts in research methodology / W.A. Landman.
1ste uitg. Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.

Microwave transmission line couplers / J.A.G. Malherbe.
Norwood, Mass. : Artech House, 1988.

One horse one rabbit  / Henriette Grové.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen en H A van der Laan.
1e uitgawe. Pretoria : Serva, 1988.

Die onvoltooide sendingtaak in Suid-Afrika / J.J. Kritzinger.
ste uitg. Pretoria : Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing, Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria, 1988.

Opvoeding, samelewing, jeug : 'n sosiopedagogiek-leerboek / J.W.M. Pretorius.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1988.

Plant poisonings and mycotoxicoses of livestock in Southern Africa / Kellerman, T.S., J.A.W. Coetzer and T.W. Naudé.

Cape Town : Oxford University Press : NECC, 1988

The Personnel function / Yvonne Andrews.
Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Questions answered / Bonaventure Hinwood.

Cape Town : Catholic Bookshop, 1988

Recreation within the Black townships of the PWV region / G D H Wilson, P S Hattingh co-workers A E du Toit, J E H Grobler.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1988.

Rekeningkunde : 'n inleiding / M.A. Faul, C.W.I. Pistorius, L.M. van Vuuren.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.

Die rentmeesters, F.A. Venter / behandel deur Tom Gouws.
1ste uitg. Pretoria : Academica, 1988.

Riglyne in ouditkunde / H. de Jager (redakteur) ... et. al.
Pretoria : Unipret, 1988.

Rock mechanics in Africa : papers : Royal Swazi Spa, Swaziland, Thursday 3 November to Friday 4 November 1988 / First Regional Conference for Africa International Society for Rock Mechanics, South African National Group.
Johannesburg : The Group, 1988?

Selected official South African strategic perceptions 1976-1987 / M Hough, M van der Merwe.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1988.

Sonvis / Bonaventure Hinwood.
Pretoria : Van Schaik, 1988.

South Africa, reform or revolution : papers from a conference of the South African PWPA, held in Sandton, South Africa, April 7-10, 1988 / edited by Eric Wainwright and Brigitte Wakabayashi.
Johannesburg : PWPA, 1988.

Suid-Afrikaanse staatsreg. English.;South African constitutional law / by Dion A Basson and Henning P Viljoen translation by Christa van der Walt.
Cape Town : Juta, 1988.

Susanna, die geliefde / Margaret Bakkes.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1988.

Teks en tendens : verrigtinge van die 1986-Hoofkongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging, 11, 12 en 13 September 1986 / redaksie, Rialette Wiehahn, P.H. Roodt.
Hillcrest : Owen Burgess, 1988.

Tegniese kolleges : kurrikulumontwikkeling vir nie-formele onderwys / W A Landman, J van der Merwe.
Pretoria : Navorsingseenheid: Nie-formele Onderwys, Universiteit van Pretoria, 1988.

Teologiese etiek. Deel 2/2, Sosiale etiek / J.A. Heyns.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.

Teorie en praktyk : 'n handleiding by die onderrig van poësie in die primêre skool / P.J. du Toit, in samewerking met Thea de Kock ... et al.
Pretoria : Academica, 1988.

Theresa se droom / Fransi Phillips.
1 ed. Kaapstad : Human & Rousseau, 1988.

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. R.E. Tonsing ... et al. ; subprojekleiers: J.A. Boon, H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 1, Verslag / Rekenaarmatige mikro-ontsluiting.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. / R. Tonsing ... et al. ;subprojekleiers: J.A. Boon, H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 2, Bylaes / Rekenaarmatige mikro-ontsluiting.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Voornagvlug / P.J. Haasbroek.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1988.

Werkboek vir sakereg / redaktrise: Susan Scott outeurs: G.J. Pienaar ... et al.
1ste uitg. Roodepoort : Digma-Publikasies, 1988.

Women in management worldwide / Nancy J. Adler, Dafna N. Izraeli, editors.
Armonk, N.Y : M.E. Sharpe, 1988.

Abraham Kuyper na 150 jaar : referate gelewer by geleentheid van die Kuyper-herdenking by die Universiteit van die Oranje-Vrystaat op 19 Mei 1987 / onder redaksie van E P J Kleynhans.
Bloemfontein : Pro Christo, 1989.

Active business economics : std 8 / H.J. Dekker, J. du Preez.
2nd ed. De Jager-haum, 1989.

Afrikanerbakens.
1ste uitg. Aucklandpark : Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, 1989.

Algemene chirurgie / C.J. Mieny.
1ste uitg. Pretoria : Joan Lötter Publikasies, Posbus 17024, Groenkloof, Pretoria 0027, 1989.

Alruin / Henning Pieterse.

Pretoria : HAUM-Literêr, 1989.

Belydende volkskerk / S.J. Botha (red.), H.G. van der Westhuizen, F.J. van Zyl.
1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.

Bemarkingsbestuur / redakteurs: S Marx, A van der Walt skrywers: G J de J Cronje ... et al.
Kaapstad : Juta, 1989.

'n Blik op die Middeleeue / C.H.F. Ohlhoff, Marian Brink (redakteurs).
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1989.

Biology, standard 10, HG/SG / J.P. Depenaar, W.J. Fraser, C.P. Loubser.
Pretoria : Kagiso, 1989.

Blankheid en waarheid : blankes=Israel-visie / H.G. van der Westhuizen (red.).
1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.

Boedels : beplanning en bereddering / deur W. Abrie & C.R. Graham met M.C. Schoeman ... et al.
Lynnwoodrif Pta. : ProPlus Uitgewers, 1989.

By die dinge / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.

Challenge : Southern Africa within the African revolutionary context : an overview / edited by Al J. Venter.
Gibraltar : Ashanti, 1989.

***A Community is as liberated as its women : a critical look at women in South African poetry /Antjie Krog.

    Rondebosch : Institute for a Democratic Alternative for South Africa, 1989.

 

Diensknegte van die Koning : huldigingsbundel ter ere van prof. J.J. de Klerk en

prof. E.P.J. Kleynhans / onder redaksie van J.A. du Rand, J.S. Kellerman.
Bloemfontein : Pro Christo-Publikasies, 1989.

Differential equations and applications. Volume 2 / proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Differential Equations Columbus, Ohio 1988 edited by A.R. Aftabizadeh.
Athens, Ohio : Ohio University Press, 1989.

Donker labirint / Jaon Hambidge.

Kaapstad : Tafelberg, 1989.

 

Elke dag het 'n naam / Biebie de Villiers ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

Essays on the history of law / edited by D.P. Visser.
1st ed. Cape Town : Juta, 1989.

Flow injection atomic spectroscopy / edited by José Luis Burguera.
New York : M. Dekker, 1989.

Game ranch management : a practical guide on all aspects of purchasing, planning, development, management and utilisation of a modern game ranch in southern Africa / editor, J. du P. Bothma.
Pretoria : Van Schaik, 1989.

Gekkeparadys / Joyce Stranger ; vertaal deur D.P.M. Botes.
Pretoria : Daan Retief, 1989.

Geslagsopvoeding vir seuns : riglyne ter voorkoming van homoseksualiteit en kindermolestering / Salome Schulze, Linda van Rooyen.
1ste uitg. Hammanskraal : Unibook, 1989.

Gesteelde appels / Joan Hambidge.
Pretoria : HAUM Literer, 1989.

Great tales greater truths.;The birth of a nation / William Vosloo.
2nd rev ed. Pretoria : Academica, 1989.

Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns / behandel deur Elize Botha en N J Snyman.

2de hers. Uitg. Pretoria : Academica, 1989.

 

I qabane labantu : poetry in the emergency / editors Ampie Coetzee en Hein Willemse.

Emmarentia, South Africa : Taurus, 1989.

In die kamer was 'n kas.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.

In die tyd van die uil.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.

Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde / hoofredakteur, T.J.R. Botha mederedakteurs, F.A. Ponelis, J.G.H. Combrinck, F.F. Odendal.
2de uitg. Pretoria : Academica, 1989.

Die Jaar van God se genade : gestaltes van Woordbediening volgens die kerklike jaar 1938-1988 / A.C. Barnard (redakteur).
1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1989.

Jesus and his friends / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.
Cape Town : Prisma, 1989.

 

Jesus en sy vriende / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

 

Jesus helps the sick / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.
Cape Town : Prisma, 1989.

 

Die kind / Jan van Tonder.

1ste uit. Pretoria : HAUM Literêr, 1989.

Koker : kortprosatekste sedert sestig / saamgestel en ingelei deur J.P. Smuts.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.

Kriptonemie / Joan Hanbidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1989.

 

Kroniek van die sewe blou waens : die kort lewe van Gert Maritz / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1989.

Leading issues in South African macroeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E. Dollery.
Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1989.

Maak jou kind slimmer / Kobus Maree.
Pretoria : Van Schaik, 1989.

Magmatic sulphides.
London : Institution of Mining and Metallurgy, 1989.

Die mammies, die pappies, die hondjies, die katjies.
1ste uitg. Johannebsurg : Taurus, 1989.

Marketing management.
Cape Town : Juta, 1989.

McGregor's the mechanics of the Johannesburg Stock Exchange.
Cape Town : Juta, 1989.

Modern education systems / editors, Elise Dekker, O J van Schalkwyk.
Durban : Butterworths, 1989.

Moderne onderwysstelsels / E. I. Dekker ... et al.
Durban : Butterworths, 1989.

Moderne statistiek vir die praktyk / Steyn A.G.W. Steyn C.F. Smit S.C.H. du Toit

Pretoria : Van Schaik; 1989

The morality of censorship : papers presented at the Thirteenth Symposium of the Institute for Theological Research (Unisa), held at the University of South Africa in Pretoria on 6 and 7 September 1989 / editor, W.S. Vorster.
Pretoria : University of South Africa : 1987, 1989.

Namibia : current and future perspectives / M. Hough, M. van der Merwe (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1989.

Op die wyse van die taal : huldigingsbundel ter geleentheid van prof. Merwe Scholtz se 65ste verjaarsdag / redaksie Rouston Gilfillan en Abraham de Vries.
Kaapstad : Vlaeberg Uitgewers, 1989.

Pharmacotherapy / C.P. Venter.
Pretoria : MEDUNSA, 1989.

Predikant en pastorale praktyk / A.J. Smuts.
Pretoria : Academica, 1989.

Projeksie in pedodiagnose / S. J. Du Toit, L. J. Jacobs.
Pretoria : University of South Africa, 1989

Psigoanalise en lees / Joan Hambidge

S.l. : J J, 1989.

Report on an international investigation of university education in civil engineering / by Fred Hugo, Alan Kemp, Archie Rohde.
Final edited edition. Pretoria : University of Pretoria Dept. of Civil Engineering, 1989.

Die rottevanger van Hamelin / Robert Browning ; Afrikaanse verwerking, Antjie Krog ; illustrasies deur Cora Coetzee.

Pretoria : Daan Retief, 1989.

Semitiese tale : verlede, hede en toekoms aan die Universiteit van Pretoria / J.H. Potgieter.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1989.

Sentrale, regionale en plaaslike owerheidsinstellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
8ste verbeterde uitg. Pretoria : Van Schaik, 1989.

A Student's guide to valuations / W.A. Joubert, G. van N. Viljoen.
2nd rev. ed. Pretoria : Academica, 1989.

‘n Teoretiese agtergrond vir die onderwerp bewaring in argitektuur : 'n aanvangstudie / saamgestel deur Erich Hough en Fanus Lewis.
Pretoria : s.n., 1989.

Thibault as revolutionary architect / R.C. Fisher and D. Holm.
S.l. : s.n., 1989.

Die vertoning moet voortgaan / Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1989.

Waardasies : 'n handleiding vir studente / W.A. Joubert, G. van N. Viljoen.
Pretoria : Academica, 1989.

Werkboek vir persone- en familiereg / C J Davel ... et al.
2de uitg. Pretoria : Digma, 1989.

Wonderwerke van Jesus / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

Your heart : the unrefined facts / L.S. de Villiers, W.J. Serfontein.
1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1989.

Acute leukemias II : prognostic factors and treatment strategies / T. Buchner ... et al. eds.
Berlin : Springer, 1990Afrika is blou soos 'n lemoen / P.H. Roodt.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Afrika is ‘n blou lemoen / P H Roodt.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Anatomie vir spraakheelkunde / C J Jacobs ... et al.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Fakulteit Geneeskunde Dept.
Anatomie, 1990

Antarctic ecosystems : ecological change and conservation / K.R. Kerry, G. Hempel (eds.).
New York : Springer-Verslag, 1990.

Bedryfsekonomie / S. Marx, W.F. Rademeyer (reds.)
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Bedryfsingenieurswese : geleenthede en uitdagings vir die toekoms / P.S. Kruger.
Pretoria : University of Pretoria, 1990.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees vlak 1, boek 1 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam. Hannetjie du Plessis.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1, boek 2 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannatjie du Plessis kunstenaar Hannatjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990

Dogs and cats / Johannes Odendaal.
1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1990.

Don de Ridder / Chris Pelser.
1ste uitg.
Pretoria : HAUM-LiterCer, 1990.

Early Precambrian basic magmatism / edited by R.P. Hall and D.J. Hughes.
Glasgow : Blackie New York : Chapman and Hall, 1990.

Early Precambrian layered intrusions : a review / by C J Hatton and G von Gruenewaldt.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Geologiese Navorsing op die Bosveldkompleks, 1990.

Familie-, erf- en opvolgsreg van die Bafokeng van Rustenburg. English.; Bafokeng family law and law of succession / R.D. Coertze.
Rev. ed. Pretoria : Sabra, 1990.

Finansiële bestuur / redakteur: I J Lambrechts.
4de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Gebruike en gewoontes in die Bybel / H.F. Stander, J.P. Louw.
Vereeniging : CUM, 1990.

General principles of criminal law through the cases / by PJ Visser and JP Vorster, MC Mare.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1990.

***The heart of Gull Rock / Margaret Bakkes translated by Madeleine van Biljon   

    Pretoria : Daan Retief, 1990.

Het gevaar Ergens aan zee / Vandeloo inleiding en woordverklaringe deur Tom Gouws.
1ste uitg. Johannesburg : Southern, 1990.

Groen : gedigte oor die omgewing / saamgestel deur Johann Lodewyk Marais.
Pretoria : HAUM-literer, 1990?

Introduction to the uniform geometrical theory of diffraction / D.A. McNamara, C.W.I. Pistorius, J.A.G. Malherbe.
Boston : Artech House, 1990

In gesprek oor die erediens : Teologiese huldigingsbundel aan A.C. Barnard.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1990.

Jesus, die Kindervriend / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1990.

J.H. Pierneef : sy lewe en sy werk / P.G. Nel (red.) O.J.O. Ferreira ... et al.
Kaapstad : Perskor, 1990.

Kerk en kerstening / H G van der Westhuizen.
Pretoria : Kital, 1990.

Die Komposisionaliteitsbeginsel en die grammatika van Afrikaans / deur Adelia Carstens.
Pretoria : s.n., 1990.

Kort-kort : 75 ongebundelde kortkortverhale / Tom Gouws, P.H. Roodt (reds.)
Pretoria : Van der Walt, 1990.

Leespret : handleiding / A.C. Bouwer, J.A.E. du Plessis, A. Dednam.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990

Lewe met woorde : opstelle oor die prosa / samesteller: Henriette Roos.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Liberty and prosperity : essays on limiting government and freeing enterprise in South Africa / editors, Frank Vorhies and Richard J. Grant.
Cape Town : Juta, 1990.

Die Maatskappywet in 'n neutedop / deur Heinrich J. van Wyk.
Pretoria : Die outeur, 1990.

***Machado : a novel / Johann de Waal.

    Johannesburg : Penguin, 1990.

 

Machadospoor / Johann de Waal.
1. uitgawe. Pretoria : HAUM Literer, 1990.

Medical practitioners and nursing professionals as public managers / Yvonne Andrews.
2nd ed., 1st impression 1990/04. Pretoria : HAUM Tertiary, 1990.

Menslike histologie / G P Loots, H L Coetzee.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Anatomie, 1990?

Menslike ontwikkeling / D.A. Louw in samewerking met A. Botha ... et al.
2de uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1990.

Mosaic / ompiled by Lynda Gilfillan and Blanche Scheffler.
Hodder and Stoughton Educational Randburg, 1990.

Negotiations in the RSA : selected issues and viewpoints / M. Hough, A. du Plessis, M. van der Merwe (eds.).
Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria, 1990.

Noord-Sotho vir eerstejaars / E.B. van Wyk …[et al]

Pretoria: Van Schaik, 1990

 

Onder andere : die Afrikaanse letterkunde en kulturele kontekste / redaksie: Charles Malan, G.A. Jooste

Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, c1990.

Ontleding en vertolking van finansiële state / Marius Koen, H.A. van der Laan.
2de uitgawe. Kenwyn : Juta, 1990.

Pascal precisely : for engineers and scientists / Judy Bishop and Nigel Bishop

Harlow, United Kingdom: Addison Wesley Longman Limited, 1990.

People and violence in South Africa / B. McKendrick, Wilma Hoffmann.
Oxford : Oxford University Press, 1990.

Praktiese anatomie / Tobie Muller.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept.
Anatomie, 1990?

Productivity decoding of financial signals / Bazil J. van Loggerenberg.
Buckingham : Productivity Measurement Associates, 1990-.

Program en problematiek / Elize Botha, Snyman, Henning.

Durban : Butterworths, 1990.

Purchasing and materials management : principles in perspective / W.M.J. Hugo, D.C. van Rooyen.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Rekenaar as hulpmiddel in leesonderrig / J.A.E.du Plessis and A.C.Bouwer.
Pretoria : HSRC, 1990.

***The road back / Margaret Bakkes translated by Madeleine vna Biljon.   

    Pretoria : Daan Retief, 1990.

 

Sintaksis / Hans du Plessis.
Pretoria : Academica, 1990.

 

Skuiwelinge / Hans du Plessis.
Pretoria : HAUM-Literêr, 1990.

Sociology and society : a humanist profile / editor, Cornie Alant authors, Cornie Alant ... et al.
1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1990.

Soetdoring / Margaret Bakkes.

Pretoria : Daan Retief, 1990.

Die Somber muse / Joan Hambidge.
Kaapstad : Juta, 1990.

Taalvarieteite en die wording van Afrikaans in Afrika / M.C.J. van Rensburg.
Bloemfontein : Patmos, 1990.

Tachycardia /Joan Hambidge.

Kenwyn : Jutalit, 1990.

Traffic flow theory / S.C. van As, H.S. Joubert.
3rd ed. Pretoria : SARB Chair in Transportation Engineering, Dept. of Civil Engineering, University of Pretoria, 1990.

            Tukkie-rugby by die millennium / Flip van der Watt

            [Pretoria : sn], 2000      

 

***Uit die skatkis van Shakespeare / Charles en Mary Lamb ; vertaal deur Marlise Joubert. illustrasies Friedel Eloff.

Pretoria : Daan Retief, 1990.

 

Verdraaide raaisels / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1990.

The Victimology handbook : research findings, treatment, and public policy / edited by Emilio C. Viano.
New York : Garland, 1990.

Viool en voorlaaier : kultuurstudie in 'n Rome wat brand / Charles Malan.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.

'n Vriend in ons poorte : studies opgedra aan Prof. Paul du Plessis / redakteurs: J.H. Coetzee, S.J. Nortje, H. Viviers.
Johannesburg : Departement Bybelkunde, Randse Afrikaanse Universiteit, 1990.

Vuurvliegie / Helene de Kock.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1990.

Werkboek vir erfreg / redaktrise: Susan Scott outeurs: D.S.P. Cronjé ... et al.
Pretoria : Digma, 1990

Werkboek vir kommersiële reg / redakteur J.M. Otto medewerkers A. Boraine ... et al.
2de uitg. Pretoria : Digma, 1990

Workbook for the law of delict / authors, J Neethling, JM Potgieter, TJ Scott editor, TJ Scott.
Pretoria : Digma, 1990.

Workbook for the law of succession / authors, DSP Cronje ... et al. ; editor, Susan Scott.
Pretoria : Digma, 1990.

Grondbeginsels van die bedryfsekonomie.
Hers. uitg.. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1991, 1984.

ABC vir ouers : 'n werkboek oor geslagsvoorligting / Linda van Rooyen.
Wellington : Bybelkor, 1991.

Accounting disclosure / by E. Coetzee, S.F. Booysen, H.R.B. Oppermann.
Kenwyn : Juta, 1991.

Afrikaanse woordelys en spelreels / in opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns saamgestel deur die Taalkommissie.
8ste, verbeterde uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.

Alles op die spel / George Weideman.

Durbanville : Klipbok, 1991.

Apartheid city in transition / Mark Swilling, Richard Humphries, Khehla Shubane.
Cape Town : Oxford University Press Durban : Centre for Socio-legal Studies, 1991.

***Arbeit macht frei / P H Roodt.

    [s.l.] : [s.n.], 1991.

 

Aspects of Tsonga law / J.B. Hartman.
1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. of Anthropology and Archaeology, University of Pretoria, Pretoria 0001) , 1991.

Bedryfsekonomie : riglyne vir ondernemingsbestuur / onder redaksie van S. Marx, W.F. Rademeyer en H.J.J. Reynders.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1991.

***Besoeker / P H Roodt.

    [s.l.] : [s.n.], 1991.

Byderwets en gereformeerd : kerkregtelike opstelle opgedra aan P.B. van der Watt / P J Strauss (redakteur).
Bloemfontein : Pro Christo, 1991.

D.M. Joubert : Renaissance-mens / redaksiekomitee: A. Breedt ... et al.
1ste uitg. Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1991.

Daar is spore op die maan / Eleanor Baker.

Pretoria ; HAUM-Literêr, 1991.

Debating a bill of rights : keynote addresses from a conference organized by the Liberal Democratic Association in conjunction with Institute for a Democratic Alternative in South Africa, Pietermaritzburg, July 1991 / edited by Mike Cowling and Tony Barrett.
Pietermaritzburg : Natal Witness, 1991.

Demografie : die studie van menslike bevolkings / W.P. Mostert, J.S. Oosthuizen, B.E. Hofmeyr.
Pretoria : HSRC, 1991.

Die derde oorlog teen Mapog / Hans Pienaar.

Mowbray [South Africa] : IDASA, 1991.

Derdepartyvergoedingsreg : ingevolge die Multilaterale Motorvoertuigongelukkefondswet 93 van 1989 / H B Klopper.
Pretoria : Academica, 1991.

Dialogue beyond polemics / Rex van Vuuren.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1991.

Die dieper ruimte / Pirow Bekker.

Cape Town : Jutalit, 1991.

Disse flippen stukkende wêreld die, my ou / Hans du Plessis.
Pretoria : HAUM, 1991.

***En dan die duiseling van herfs / P H Roodt

    [s.l.] : [s.n.], 1991

Estates : planning and administration / principal authors, W. Abrie ... et al. ; specialist writers, W.J. van Dyk, H.F. Venter ; co-worker, Alida Steyn.
2nd ed. Pretoria : ProPlus Publishers, 1991.

Gazankulu en sy mense / J.D. Kriel en J.B. Hartman.
1ste uitg. Pretoria : Kriel & Hartman (Dept. Volkekunde en Argeologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002) , 1991.

Die geel geluid van die son / P.H. Roodt.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1991.

Gemeenskapswerk en gemeenskapsontwikkeling : perspektiewe op mensontwikkeling / A. Lombard in samewerking met M.L. Weyers, J.H. Schoeman.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1991.

Gesinsterapie : 'n opvoedkundig-sielkundige perspektief / M J Griesel, L J Jacobs.
Pretoria : Academica, 1991

Grondklassifikasie : 'n taksonomiese sisteem vir Suid-Afrika
2de hers. uitg. Pretoria : Navorsingsinstituut vir Grond en Besproeiing, 1991.

Die Groot Afrikaanse koorleiersgids / redakteur Salome Hendrikse.
Pretoria : Van Schaik, 1991.

Hahlo's South African company law through the cases : a source book / / by J.T. Pretorius ... et al.
5th ed. Cape Town : Juta, 1991

***Heuning bloei / P H Roodt.

    [s.l.] : [s.n.], 1991.

Human development / D.A. Louw in collaboration with A.Botha ... et al.
Pretoria : HAUM Tertiary, 1991

***I want to be left alone / P H Roodt.

    [s.l.] : [s.n.], 1991

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger medeskrywers: G.J. Badenhorst, M.J. Viljoen.
4de uitg. Pretoria : M. Roode, Posbus 37569, Faerie Glen 0043, 1991.

Inligtingstuk: Departement Argitektuur, Universiteit van Pretoria / [D. Holm]

Pretoria : Universiteit van Pretoria, Dept Argitektuur, [1991]

 

***Jan de Wet se weë / P H Roodt.

    [s.l.] : [s.n.], 1991.

Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1991.

Koöperasie-stories : die omnibus / P.G. du Plessis.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor 1977, 1991.

Later answers / Bonaventure Hinwood.

Pretoria : B. Hinwood, 1991

Leer presteer : 'n werkboek / Andrew P. du Toit, Margaret Orr, Babs Meiring.
1ste uitg. Halfweghuis : Southern Boekuitgewers, 1991.

***Die legende van Johanna Appelgryn / P H Roodt.

    [s.l.] : [s.n.], 1991.

Marabastad of die Asiatiese bazaar : geboue en plekke van belang : 'n verslag van 'n opname aan Die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede / Schalk le Roux.
Pretoria : Schalk le Roux Uys Kruger Argitekte, 1991.

Medical management of breast cancer / edited by Trevor J. Powles, Ian E. Smith.
London : Martin Dunitz Philadelphia : J.B. Lippincott, 1991.

Navorsingsprosedures vir studente: werksboek / Carina van der Wielen

1ste uitgawe. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 1991.

Ons Joodse bure / redakteur: W.C. van Wyk medewerkers: L.C. Bezuidenhout ... et al.
Pretoria : Kital, 1991.

Proclus van Konstantinopel : preke uit die kerklike feesjaar / inleiding en tekste met vertaling en kommentaar, J.H. Barkhuizen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Grieks, 1991.

Produksie- en operasionele bestuur : 'n praktiese beskouing / redakteurs P.W.C. de Wit S.A. Hamersma outeurs J. Arangies ... et al.
1ste uitg. Halfway House : Southern Book Publ., 1991.

Rekeningkunde : praktiese werkboek / skrywer: J.E. Myburgh, medeskrywer: E.M. Koen.
2de uitg. Pretoria : Die outeurs, 1991.

***Saterdagskind / Helene de Kock.

    Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1991.

Skeppingsverhaal / P.C. Haarhoff, Frans Claerhout.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1991.

Soenoffer / Bonaveture Hinwood.

Pretoria : Van Schaik, 1991.

Soil classification : a taxonomic system for South Africa / by the Soil Classification Working Group.
2nd rev. ed. Pretoria : Dept. of Agricultural Development, 1991.

South Africa in the nineties / editors, D.J. van Vuuren ... et al.
Pretoria : HSRC, 1991

Soveel nagte plotseling / Chris Pelser.
1ste uitg. Somerset-Wes : Queillerie, 1991.

Die stadsklerk / redakteur, A. Viljoen medewerkers, P.S. Botes ... et al.
1ste uitg. Halfweghuis : Southern Book, 1991.

Die Stand van verpleging : 'n eeufees publikasie / redakteurs: Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys, Wilma J. Kotzé
Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1991

State of the art of nursing : a centenary publication / edited by Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys, Wilma J. Kotze.
Pretoria : South African Nursing Association, 1991.

The stone country / Alex La Guma.
Cape Town : David Philip : 1993, 1991.

The strategic significance of Walvis Bay and the Penguin Islands : case-history, value assessment and future implications / A. Du Plessis.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria = Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1991.

Die Strewe na voortreflikheid : die eeufees van staatsregistrasie vir verpleegkundiges en vroedvroue in Suid-Afrika 1891-1991 / Charlotte Searle vertaal deur Rika Opper.
Durban : Butterworths, 1991

Suksesvolle onderrig : riglyne vir dosente, onderwysers en opleiers / S.P.T. Malan en P.H. du Toit (redakteurs).
Hatfield, Pretoria : Academica, 1991.

Text and interpretation : new approaches in the criticism of the New Testament / edited by P.J. Hartin and J.H. Petzer.
Leiden : Brill Princeton : University Library, 1991.

Towards excellence : the centenary of state registration for nurses and midwives in South Africa, 1891-1991 / Charlotte Searle.
Durban : Butterworths, 1991.

Turbo Pascal precisely / Judy Bishop.
Wokingham : Addison-Wesley Pub. Co., 1991.

Verlate plekke / Welma Odendaal.
1ste uitg.
Plumstead : Chameleon Press, South Africa, 1991.

Die verlore simbool / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.

Vreemde tuiste (grootdruk) / Margaret Bakkes.

Pretoria: Daan Retief, c 1991.

 

***Wanneer ‘n deur toe gaan, hou jy aan met stap / P H Roodt

    [s.l.] : [S.n.], 1991.

 

 

***Wat ontbreek kan nie vertel word nie / P H Roodt.

    [ s.l. ]  : [s.n.], 1991.

Afrikaans nà apartheid / redakteur V.N. Webb.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.

Afrikanergeskiedskrywing : verlede, hede en toekoms / F.A. van Jaarsveld.
Johannesburg : Lex Patria, 1992.

Agricultural restructuring in Southern Africa : papers presented at an international symposium held at Swakopmund, Namibia, 24-27 July, 1990 / edited by Csaba Csaki ... et al.
Windhoek Namibia : International Association of Agricultural Economists, 1992.

Akkulturasie : teorie en praktyk / H. Els.
2de uitg.
Brooklyn : H. Els (Posbus 11461, Brooklyn 0011) , 1992.

Animal welfare : proceedings of the Animal Welfare Sessions, XXIV World Veterinary Congress, Rio de Janeiro, 1991 / edited by J.H. Seamer and F.W. Quimby.
London : World Veterinary Association, Animal Welfare Committee, 1992.

Aspects of community health / edited by, Charlotte Searle, Hilla I.L.Brink, Wilhelmina C. Grobbelaar.
7th ed. Cape Town : King Edward VII Trust, 1992.

Community work and community development : perspectives on social development / A. Lombard in collaboration with M.L. Weyers, J.H. Schoeman.
1st ed. Pretoria : HAUM Tertiary, 1992.

Conservation and utilization of the Nile crocodile in South Africa : handbook on crocodile farming / edited by G.A. Smith and J. Marais.
Pretoria : The Crocodilian Study Group of Southern Africa, 1992.

Corporate law / H.S. Cilliers ... et al.
2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.

Developing and measuring competence / edited by Danny Saunders and Phil Race.
London : Kogan Page, 1992.

Dictata ad ius hodiernum Jacobi Voordae : secundum librum quod appelatur differentiae iuris Romani et Belgici / ediderunt Ph J Thomas, Paul van Warmelo.
Pretorienses : Universitatem Pretoriensem, 1992.

Dogmatiek as konfessionele en akademiese dissipline : terugblik en vooruitskouing / C.J. Wethmar.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1992

Drietalige regswoordeboek= Trilingual legal dictionary : Engels-Afrikaans, Latyn-Afrikaans-Engels, Afrikaans-Engels : English-Afrikaans, Latin-Afrikaans-English, Afrikaans-English / V.G. Hiemstra en H.L. Gonin.
3de uitg. Johannesburg : Juta, 1992.

Effektiewe navorsing : navorsingshandleiding vir tersiere opleidingsinrigtings : geesteswetenskaplike komponent / C D Jacobs, J B Haasbroek, S W Theron.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1992.

En nou, Afrikaans? / Hans du Plessis.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

 

From diversity to healing : papers from the 5th Biennial International Conference of the South African Institute of Marital and Family Therapy : July 1990 / edited by Jean Mason, Julian Rubenstein and Suzanne Shuda.
Durban : South African Institute of Mental and Family Therapy, 1992.

General surgery / C J Mieny.
Pretoria : Academica, 1992.

God roep jou : oordenkings oor Romeine 12-16 / Julian Müller.

Kaapstad : Lux Verbi, 1992.

Herfsverhale / Fransi Phillips.
1ste uitg. Somerset-Wes, Suid-Afrika : Queillerie, 1992.

Hiermaals / Lina Spies.
1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.

Human resources management / P.D. Gerber, P.S. Nel, P.S. van Dyk.
2nd ed. Halfway House South Africa : Southern Book, 1992.

Inhuldigingsrede Prof Philippus Smit : Negende Rektor van die Universiteit van Pretoria : 27 April 1992, Aula.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1992.

Inleiding tot die dogmatiek aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis / J.A. Heyns.
1ste uitg. Halfway House : NG Kerkboekhandel 1988, 1992.

Inleiding tot enkele rekeningkundige onderwerpe / M.J. du Preez ... et al.
5de uitg. Pretoria : Die Skrywers, 1992

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger medeskrywers: J.G.I. Oberholster, M.J. Viljoen.
5de uitg. Pretoria : M. Roode (Posbus 37569, Faerie Glen 0043) , 1992.

J P Oberholzer-huldigingsbundel by geleentheid van aanvaarding van emeritaat : Hervormde teologie : verlede, hede en toekoms / S.J. Botha, J.H. Koekemoer, redaksie
Pretoria : Tydskrifafdeling van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, 1992.

Jaarringe / Henriette Grové.
Cape Town : Tafelberg : 1992, c1978

 

Jerusalemgangers / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1992.

Die Kommunikatiewe benadering tot tweedetaalonderrig : Afrikaans op senior primere vlak / H. Kroes, koordineerder.
Johannesburg : Lexicon, 1992.

A land tax for the new South Africa? : The proceedings of a conference on 20 March 1992 presented by the Centre for Human Rights, University of Pretoria / edited by RCD Franzsen and CH Heyns.
Pretoria : University of Pretoria, Centre for Human Rights, 1992.

Leading issues in South African microeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E. Dollery.
1st ed. Halfway House : Southern Book, 1992.

Lekkerluisterleesstories / R. Snyman, A. Kloppers.
1st ed. Hatfield Academica 1992.

Literere terme & teoriee / redakteur T.T. Cloete ; finale referent Hein Viljoen ; redaksionele medewerkers Leon Strydom, Heilna du Plooy en Anna-Marie Bischoff.

Haum literer, 1992

 

Los my uit paloekas /George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1992.

 

***Meeting the other : a guide for tge development of intercultural awareness = Ontmoeting met die ander : ‘bgids van interkulturele bewustheid / Charles     

    Malan.

    Pretoria : Human Sciences Research Council (South Africa), c1992

Northern Sotho for first-years / by E.B. van Wyk ... et al. ; translated by C.M. Greaves.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

Onderwysvernuwingstrategie : vrae en antwoorde.
Pretoria : Dept. van Nasionale Opvoeding, 1992.

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen en H A van der Laan.
3de uitg. Kaapstad : Juta, 1992.

Openbaringe en Johannes / Phil du Plessis met tekeninge deur Braam Kruger.
1ste uitg. Kaapstad : Carrefour Press, 1992.

The postmarks of South Africa : including postmarks of former South African states and colonies, also Basutoland, Bechuanaland, and Swaziland, including commemorative postmarks, but excluding machine postmarks / by Ralph F. Putzel.
Tokai, South Africa : Ralph F. Putzel, 1992-

A practical guide on implementing suggestion systems / Andrew E. Marx.
Kenwyn : Juta, 1992.

Praktiese osteologie / J. Duminy.
Pretoria : Departement Anatomie Fakulteit Geneeskunde Universiteit van Pretoria, 1992

Proceedings of the Third South African Workshop on Pattern Recognition, 26 November 1992, Pretoria University / Liesbeth Botha, Pieter Vermeulen, editors.
Pretoria : University of Pretoria, 1992?

Production and operations management : a practical approach / editors P.W.C. de Wit, S.A. Hamersma authors J. Arangies ... et al.
1st ed. Halfway House : Southern : International Thomson Pub., 1992.

Professional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia Pera.
2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.

Proterozoic crustal evolution / edited by K.C. Condie.
New York : Elsevier New York, NY, USA : Sole distributors for the USA and Canada, Elsevier Science Pub. Co, 1992.

Psychological counselling in the South African context / edited by Johann Uys.
Cape Town : Maskew Miller Longman 385 p., 1992.

Publieke administrasie en bestuur : 'n handleiding in sentrale, regionale, en munisipale administrasie en bestuur / P S Botes ... et. al.
Pretoria : HAUM Tersier, 1992.

Readings in sport psychology / Justus R. Potgieter, editor.
Stellenbosch : Institute for Sport and Movement Studies University of Stellenbosch, 1992.

The school : financial management tools / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

Seed analysis / edited by H.-F. Linskens and J.F. Jackson.
Berlin : Springer, 1992

Selected official South African strategic perceptions, 1989-1992 / A. Du Plessis, M. Hough.
Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria, 1992.

Die Skool : finansiële bestuurstegnieke / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.

Slagplaas / Koos Prinsloo.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1992.

Spies op sy stukke / Jan Spies ; byeengebring deur P.G. du Plessis ; geillustreer deur Fred Mouton.
Kaapstad : Tafelberg, 1992.

Standaarde vir 'n nuwe onderwysbestel= Standards for a new education dispensation : referate gelewer by die twee-en-dertigste Kongres van die Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika gehou op 15-17 Januarie 1992 by die Universiteit van die Oranje Vrystaat : papers read at the thirty-second Congress of the Education Association of South Africa held on 15-17 January 1992 at the University of the Orange Free State / editor, M. Dreckmeyr.
Pretoria : EASA, 1992.

Tandem / Lieb Sauermann, Johann de Jager.

1ste uitg. Pretoria : Tandem, 1992.

 

 

Tick vector biology : medical and veterinary aspects. / Fivaz, Bruce H.

Berlin : Springer, c1992.

Die Toubrug / Erika Murray-Theron.
Kaapstad : Tafelberg, 1992.

A Tribute to J.R.R. Tolkien, 3 January 1892-2 September 1973 : centenary / edited by Rosemary Gray.
1st ed. Pretoria : University of South Africa : 1987, 1992.

            Turbo pascal precisely / Judy Bishop.

            Harlow, Addison-Wesley Publishing Company Inc, 1992

 

The use of tranquillizers in wildlife / Wildlife Tranquillizer Symposium ed. By H. Ebedes

Pretoria ; Dept of Agricultural Development, 1992.

Venster op sport : Christelike perspektiewe / Bennie van der Walt ... et al.
Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1992.

Verweerde aardbol / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.

Voëls van anderste vere : gedigte vir kinders / Antjie Krog ; English translation by Michael Cope ; inguqulelo yesiXhosa nguSandike Dikeni. Birds of different feather Iintaka zolunye usiba.

Kaapstad : Buchu Books, 1992.

Waardasies : 'n handleiding vir studente / W. A. Joubert, G. van N. Viljoen.
2de hers. uitg. Pretoria : Academica, 1992.

Wealth or poverty? : critical choices for South Africa / edited by Robert Schrire.
Cape Town : Oxford University Press : NECC, 1992.

World of words : user's manual / Cecilia Bouwer.
Pretoria : HSRC, 1992

The ABC of financial management : an introduction to financial management and analysis / by F.C.H. Lovemore and L.M. Brummer.
Pretoria : Van Schaik, 1993.

Accounting statements and guidelines / edited by H R B Oppermann ... et al.
5th ed. Kenwyn : Juta, 1993.

Agricultural policy reforms and regional market integration in Malawi, Zambia, and Zimbabwe / edited by Alberto Valdez and Kay Muir-Leresche.
Washington : International Food Policy Research Institute, 1993.

'n Baie lang brief aan Rolf / Fransi Phillips.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1993.

Basic principles of consumer credit law / by N.J. Grové and L. Jacobs.
Cape Town : Juta, 1993.

Basic principles of the South African business law / editor, C J Nagel contributors, A Boraine ... et al.
Johannesburg : Lex Patria, 1993.

Basiese beginsels van die Suid-Afrikaanse besigheidsreg / redakteur C J Nagel medewerkers A Boraine ... et al.
Johannesburg : Lex Patria, 1993.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1. boek 3 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1993.

Belastingwerkboek 1993 / E M Stack ... et al..
Pretoria : Digma, 1993

Bemarkingsbestuur / redakteurs S. Marx, A. van der Walt skrywers G.J. de J. Cronje ... et al..
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1993

Beslote korporasies : 'n volledige gids / HS Cilliers ... et al.
2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.

Biology teaching : an information and study manual for students and teachers / I.S. van Aswegen ... et al.
1st ed. Pretoria : Acacia, 1993.

The black child in crisis : a socio-educational perspective. Volume 1 / editor, J. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1993.

Boedels : beplanning en bereddering / hoofskrywers: W Abrie ...et.al..
3de uitg. Pretoria : ProPlus, 1993.

Bushveld trees, lifeblood of the Transvaal Lowveld / Malcolm Funston text by Peter Borchert and Braam van Wyk.
Cape Town : Fernwood, 1993.

The capture and care manual : capture, care, accomodation and transportation of wild African animals / edited by Andrew A. McKenzie.
Pretoria : Wildlife Decision Support Services, 1993.

Cereal science and technology : impact on a changing Africa / editors, J.R.N. Taylor, P.G. Randall, J.H. Viljoen.
ICC International Symposium (1993 :Pretoria, RSA)

Classroom practice : an orientation / W.J. Louw, editor.
Pretoria : Academica, 1993.

Close corporations : a comprehensive guide / H.S. Cilliers ... et al.
2nd ed. Durban : Butterworths, 1993.

Conference papers : air power in developing countries with consideration of the RSA in a regional role / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1993.

Critical issues in modern education / editors, Elise I. Dekker, Eleanor M. Lemmer.
Durban : Butterworths, 1993

Didactics for the undergraduate student / W.J. Fraser, C.P. Loubser, M.P. van Rooy.
2nd ed. Durban : Butterworth, 1993.

Dis 'n fees! : ek en die erediens / Julian Müller ; illustrasies: Hannes Burger.

1ste uitg. Halfway House : Orion, 1993.

Een liggaam, baie lede : die kerk se ekumeniese roeping wêreldwyd en in Suid-Afrika / onder redaksie van Dionne Crafford en Gustav Gous.
1ste uitg. Pretoria : Verba Vitae, 1993.

Egodokumente : persoonlike ervaringe uit die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 / onder redaksie van Andre Wessels, A.W.G. Raath, F.J. Jacobs.
Bloemfontein : Oorlogsmuseum, 1993.

Farmakologie / De K. Sommers.
5de uitgawe. Durban : Butterworth, 1993.

A future for geography in education : proceedings of symposium held at the Department of Geography, University of Pretoria on 11 August 1993 / U.J. Fairhurst, P.S. Hattingh, eds.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1993.

Gender issues in Africa : women and change / U J Fairhurst, ed.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1993.

Geniet die oorlog, die vrede gaan erger wees / P.H. Roodt.
Kaapstad : Tafelberg, 1993.

Geography and gender : a record of shared experieces / U J Fairhurst, ed.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1993.

Geslagsopvoeding : 'n handleiding vir die opvoeder / deur Linda van Rooyen, Nelia Louw.
Pretoria : Academica, 1993.

Group statements / H.S.Cilliers ... et al.
4th ed.
Durban : Butterworths, 1993.

Holisme in bestuursopleiding / D.C. van Rooyen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1993

IntEnt92 : internationalizing entrepreneurship education and training : proceedings of the IntEnt92 conference, Dortmund, June 23-26 / edited by Heinz Klandt, Detlef Muller-Boling.
Koln-Dortmund : Forderkreis Grundungs-Forschung, 1993

Introductory notes on South African human rights law / Johann van der Westhuizen.
Pretoria : University of Pretoria, Centre for Human Rights, 1993.

Kennis klop kanker / Albert Stegmann Alberts.
Pretoria : HAUM Tersier, 1993.

Die kêrel van die Pêrel. of, Anatomie van 'n leuenaar : drie vertellings waarin die liefde ter sprake kom / Henriette Grové.

Kaapstad : Tafelberg, c1983.

Knowledge beats cancer / A.S. Alberts.
Pretoria : HAUM Tertiary : 1993.

Kortgolf : 25 kortkortverhale / samestellers, Tom Gouws en P.H. Roodt.
Pretoria : Van der Walt, 1993.

Lag byvoorbeeld / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1993.

Language, law and equality : proceedings of the Third International Conference of the International Academy of Language Law (IALL) held in South Africa, April 1992 / Karel Prinsloo ... et al., editors.
Pretoria : University of South Africa, 1993.

Lem / P.J. Haasbroek.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1993.

L'histoire de la connaissance du comportement animal : actes du colloque international, Universite de Liege, 11-14 mars 1992 editor, Liliane Bodson.
Liege : Université de Liege, 1993.

Livestock production systems : principles and practice / edited by C. Maree and N.H. Casey.
Pretoria. : Agri-Development Foundation, 1993.

Museums en omgewingsopvoeding= Museums and environmental education / redakteur, Manus Moolman / editor, Manus Moolman.
Pretoria : Nasionale Kultuurhistoriese Museum, 1993.

Neklis : jollies en smarties soos uit- en ingeryg / deur P.G. du Plessis.
1ste uitg.
Kaapstad : Tafelberg, 1993.

On civil disobedience and civil government in South Africa / by Christof Heyns edited by Tshidi Mayimele.
Pretoria : Centre for Human Rights, University of Pretoria, 1993.

Ouditkunde : vrae en antwoorde. 3 / redakteur: J D Gloeck medeskrywers: H de Jager ... et al..
Pretoria : Unipret, 1993.

Perspectives in education (Johannesburg, South Africa)
Pretoria, South Africa : Faculty of Education, University of Pretoria, 1993

Plekke en geboue van Pretoria : 'n oorsig van hulle argitektoniese en stedelike belang. Schalk le Roux, redakteur en Nico Botes. Volume drie, Die Suidwestelike kwadrant
Pretoria : Stadsraad van Pretoria, 1993.

***Present national symbols of the Republic of South Africa : HSRC investigation into national symbols report : draft report / project leader: Charles Malan.

    Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993 

Proefwedstryd vir Wikus / Kobus Maree.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1993.

Professionele praktyk : 'n Suid-Afrikaanse verpleegperspektief / Charlotte Searle en Silvia Pera.
2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.

The Psalms are yours / Roland E. Murphy.
New York : Paulist Press, 1993.

Psalms en lofgesange / in Afrikaans oorgesit Bonaventure Hinwood.

Pretoria : Van Schaik, 1993

Public policy in South Africa in the year 2000 / P.H. Spies, editor.
Bellville : Institute for Futures Research, University of Stellenbosch, 1993.

Rasuur / Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1993.

Religious freedom in South Africa : a collection of papers presented at the seventeenth symposium of the Institute for Theological Research (Unisa) held at the University of South Africa in Pretoria on 1 and 2 September 1993 / editor, J. Kilian.
Pretoria : The University, 1993.

Report on the development of tribal authorities in Gazankulu / J.B. Hartman ... et al.
1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. of Anthropology and Archaeology, University of Pretoria, Pretoria 0002) , 1993.

Rut : Bybelstudie / P.M. Venter, sketse deur Retha de Wet
1ste uitg.
Pretoria : Kital, 1993.

School management : the task and role of the teacher / D C Badenhorst ... et al.
Rev. ed. Pretoria : De Jager-HAUM, 1993.

Seuntjies, dogtertjies en dingetjies : 'n gids vir ouers oor geslagsopvoeding aan hulle baba en kleuter / deur Linda van Rooyen.
Wellington : Bybelkor, 1993.

Skryf 'n storie : praktiese wenke en opdragte vir die voornemende skrywer / Hans du Plessis ; illustrasies: Frans Esterhuyse.
Pretoria : Van der Walt, 1993.

Simbolisme in die Afrikaanse digterlike tradisie / D.H. Steenberg red..
Potchefstroom : Dept.
Sentrale Publikasies (PU vir CHO), 1993.

***The snow-angel / Fransi Phillips.

    Randburg: Fountain Press, 1993.

Somersetstraat 73, Graaff-Reinet, 1816-1993 / J T Kemp.
Pretoria : HAUM, 1993

South African industrial relations : theory and practice / P.S. Nel, P.H. van Rooyen.
2nd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1993.

Stamregister van die familie Bodenstein / P.J. Coertze: samesteller.
Pretoria : P.J. Coertze, 1993.

A Story of two ways : thirty years of Old Testament scholarship in South Africa / J H le Roux.
Pretoria : Verba Vitae, 1993.

Strategic information technology management : perspectives on organizational growth and competitive advantage / edited by Rajiv D. Banker, Robert J. Kauffman, Mo Adam Mahmood.
Harrisburg, Pa. : Idea Group, 1993.

Towards a South African student volunteers organisation / edited by Christof Heyns, Louisa Mokwena, Paseka Ncholo.
Pretoria : University of Pretoria Centre for Human Rights, 1993.

Van Shaka tot die Inkatha Vryheidsparty : hoofmomente uit die geskiedenis van die Zulu (1816-1991) / H. Els.
1. oplaag. Brooklyn, South Africa : H. Els, 1993.

Visuele kuns en tegnologie / Elsie Botha-Ebbers.
1ste uitg. Faerie Glen : Edukit, 1993.

Werkboek vir personereg / Outeurs C J Davel, G J Pienaar.
Pretoria : Digma, 1993.

Wetenskap uit die natuur 7 / N.J.S. Basson ... et al.
Kenwyn : Juta, 1993.

Windows on the world of Jesus : time travel to Ancient Judea / Bruce J. Malina.
Louisville : Westminster, 1993.

World of words. Book 4a / contributing authors Barbara Hönck, Lynette Strydom editor Cecilia Bouwer artist Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, Learning and Instructional Products, 1993.

World of words. Book 4b / contributing authors Barbara Hönck,  Lynette Strydom ; editor,  Cecilia Bouwer ; artist Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, Learning and Instructional Products, 1993.

World of words. Book 5a / editor Cecilia Bouwer author Barbara Hönck artist Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993

World of words. Book 5b / editor, Cecilia Bouwer ; author, Barbara Hönck ; artist, Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993.

Zoo and wild animal medicine : current therapy. 3 / editor, Murray E. Fowler.
3rd ed. Philadelphia : Saunders, 1993.

Advanced first aid manual / Willie S. Conradie and Oppel B.W. Greeff
Irene : Medpharm Publications, 1994

Albert, Lizzie en die tasrekenaar / Piet Grobler.
Kenwyn : Juta, 1994.

Altered state? : writing and South Africa / edited by Elleke Boehmer, Laura Chrisman, Kenneth Parker.
Sydney : Dangaroo Press, 1994.

Aspects of supervision : a guide for the contemporary public manager / Paul Botes.
1st ed. Halfway House : Southern Book Publishers, 1994.

Basic mathematics for economic and management sciences / F.L. Vivier, A. Swanepoel, N.G.N. Swart.
Pretoria : Van Schaik, 1994.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1 boek 4 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 2, boek 3 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994

Begin en begryp : werkboek : remedieringsmodule, aanvangs- en remediëringslees / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Gabriel Dednam.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, W A Joubert, M Koen.
5de uitg. Cape Town : Juta, 1994.

Beyond the two cultures : university education in a technological era : the new South Africa and Germany / Walther Ch. Zimmerli.
Pretoria : University of Pretoria Public Relations, 1994.

The Black child in crisis : a socio-educational perspective Johann le Roux editor. Volume 2
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1994.

***Bly by my vannag / Jeanette Ferreira.

    Midrand : Perskor, 1994.

 

Boontjie kry sy loontjie / Piet Grobler.
Kenwyn : Juta, 1994.

 

***Brood en klip / Margaret Bakkes.

    Pretoria : Makro Boeke, 1994.

Competitive frontiers : women managers in a global economy / edited by Nancy J. Adler and Dafna N. Izraeli.
Cambridge, MA : Blackwell, 1994.

Demografie : die studie van menslike bevolkings / W P Mostert, J S Oosthuizen, B E Hofmeyr.
Hers. uitg. Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.

Discrimination and the law in South Africa / edited by Christoff Heyns, Johann van der Westhuizen, Tshidi Mayimele-Hashatse.
Pretoria : University of Pretoria Centre for Human Rights, 1994.

Dit is volbring! : die Johannese hantering en interpretasie van die kruisdood van Jesus in teologies-eksegetiese perspektief / J G van der Watt.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Die donker melk van daeraad : oudstories en nuwe stories / George Weideman.

Kaapstad : Tafelberg, 1994.

 

Drama / Chris Barnard.

Johannesburg : SAUK, 1994?.

Die erodeerbaarheid van verskillende rotsformasies onder varierende vloeitoestande : Verslag aan die Waternavorsingskommissie / deur A van Schalkwyk, J M Jordaan en N Dooge Departement Geologie, Universiteit van Pretoria, Departement van Waterwese en Bosbou, Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Raad vir Geowetenskap.
Pretoria : Water Research Commission, 1994.

Gevallestudies in ouditkunde : kontroles en oudit in 'n rekenaaromgewing / J.G. van der Merwe.
2de uitg. Menlopark : J.G. van der Merwe (Posbus 36213, Menlopark 0102) , 1994.

Gevorderde noodhulp handleiding / Willie S. Conradie and Oppel B.W. Greeff
Irene : Medpharm Publications, 1994.

Green reporting in the Republic of South Africa / editors: Jacques Steyn, Quintus Vorster
2nd ed. Pretoria : School of Accounting Sciences, University of Pretoria, 1994.

The hand book : a practical approach to common hand problems / edited by Ulrich Mennen.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1994.

Handbook of marine mammals. Volume 5, The first book of dolphins / edited by Sam H. Ridgway and Richard Harrison. Volume 5, The first book of dolphins
London : Academic Press, 1994.

            Handleiding: outeursreg /E Gardiner.

            Pretoria:  Universiteit van Pretoria, 1994

Die Heilige Gees : ontdek die grootsheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid in die lewens van gelowiges / Stephan Joubert.
Vereeniging : CUM Boeke, 1994.

Herder van Angola / H G van der Westhuizen.
Pretoria : Kital, 1994.

Kapitaalinvesteringsbesluite: Beginsels en toepassings / G. du Toit, E. Neuland, E. Oost.

Delhi : Integra, 1994.

Katalogus van die F Z van der Merwe-versameling van Suid-Afrikaanse musiek in die Merensky-Biblioteek van die Universiteit van Pretoria : soos opgeteken tot 31 Augustus 1994 / deur G C Olivier & B G Liebenberg.
Pretoria : s.n., 1994.

Kleinveesiektes / Gareth Bath

Kaapstad ; Tafelberg, c1994.

 

Kom kyk my monsters / Annatjie Hanekom ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kenwyn : Juta, 1994.

 

Koms van die hyreën / Dolf va n Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1994.

Kry wiskunde klein / Kobus Maree.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1994.

Ligvoets : vyftig humoristiese verhale /  'n keur deur P.G. du Plessis en Marga Stoffer.
Kaapstad : Tafelberg, 1994.

 

The magnificent seven and the other great tuskers of the Kruger National Park / Paul Bosman, Anthony Hall-Martin.

Cape Town : Human en Rousseau, 1994.

 

Man van kaliber / Helene de Kock.

Kaapstad : Tafelberg, 1994.

Mathematics for physical science / Lötz Strauss.
1st ed. Pretoria : The author, 1994.

Matteus vandag / Stephan Joubert.
Halfway House : Orion, 1994.

Mikro-organismes : lewensvorme met makro impak / T. E. Cloete.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Model building specifications and standards guide for architect / H.W. Wegelin.
3rd ed. Pretoria : Wegelin, 1994.

Mushrooms of Southern Africa : field guide / G.C.A. van der Westhuizen, Albert Eicker.
Cape Town : Struik, 1994.

National oral health survey South Africa 1988/89 / compiled by P J van Wyk.
Pretoria : Dept. of Health, 1994.

Neurologie handleiding / outeur, C.H. van der Meyden illustrasies, W. van der Meyden.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Fakulteit Geneeskunde, 1994.

Nutrient removal from wastewaters / edited by Nigel J. Horan, Paul Lowe, Ed I. Stentiford.
Lancaster : Technomic, 1994.

On being witnesses / J.J. Kritzinger, Willem Saayman.
1st ed. Halfway House : Orion, 1994.

Die optog van die aftjoppers / George Weideman.

Kaapstad : Tafelberg, 1994.

Plantproduksie en grondkunde : wetenskap om die son te oes / P.S. Hammes.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Proceedings 19th World Congress, World Small Animal Veterinary Association,  26-28 October 1994, Durban, South Africa / edited by Frank J.M. Verstraete. /

Johannesburg : 19th World Congress World Small Animal Veterinary Association, c1994.

 

Proclaim the gospel / C J A Vos.
S.l. : Etoile, 1994.

Public administration in post-apartheid South Africa : papers presented at the 3rd Winelands Conference held at the University of Stellenbosch, 1991 / edited by JJ Muller, A van Rooyen.
Bellville : School of Public Management, University of Stellenbosch, 1994.

Regional and local taxation in a future South Africa / edited by R.C.D. Franzsen.
Pretoria : University of Pretoria Centre for Human Rights, 1994.

The Relevance of theology for the 1990s / edited by: J. Mouton, B.C. Lategan.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1994.

Rights and constitutionalism : the new South African  legal order / ed. By Dawid van Wyk…et al.

Kenwyn : Juta, 1994.

 

School readiness : a complete programme / M.W. De Witt, L. Rossouw, S.S. Le Roux.
Pretoria : Acacia, 1994.

Siklus / Antjie Krog.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1994.

Skoolgereedheid : 'n volledige program / M.W. De Witt, L. Rossouw, S.S. le Roux.
Pretoria : Acacia, 1994.

Skuiwelinge / Hans du Plessis.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1994.

Social theory / edited by N. Romm, M. Sarakinsky ... et al., contributers: Derik Gelderblom ...et al.
1st ed. Johannesburg : Lexicon, 1994.

Solution of continuous nonlinear PDEs through order completion / Michael B. Oberguggenberger, Elemer E. Rosinger.
Amsterdam : Elsevier, 1994.

Sounding wings : stories from South Africa / editors: Rosemary Gray and Stephen Finn.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 1994.

Temas in die psigopedagogiek 1 / redakteur: G.V. Ferreira J.W.M. Pretorius, C.J. Gerda Bender.
1ste uitg. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en Boekhandelaars, 1994.

Tieners gereed vir die lewe! / L. van Niekerk, D. van der Spuy.
1st ed. Pretoria : J.P. van der Walt 1994.

Veelluik : opstelle oor die letterkunde / Elsa Nolte.
Pretoria : Van Schaik, 1994.

Veterinêre patologie : 'n perspektief / N.P.J. Kriek.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

            Viva os Boers : boeregeïnterneerdes in Portugal tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 / O.J.O. Ferreira

            Pretoria : O.J.O. Ferreira, 1994

Wildlife ranching : a celebration of diversity : proceedings of the 3rd International Wildlife Ranching Symposium, October 1992, Pretoria, South Africa / compiled and edited by Wouter van Hoven, Hym Ebedes and Andrew Conroy.
Pretoria : SA Game Organization, 1994.

Fisiologie doyenne van geneeskunde / D.H. van Papendorp.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Adamastor, gees van die Stormkaap / deur O.J.O. Ferreira ; met 'n Afrikaanse verwerking van die Adamastor-gedeelte uit Os Lusíadas van Luis de Camões deur D.P.M. Botes.
Pretoria : O.J.O. Ferreira (Posbus 11972, Hatfield 0028), 1995.

Babette / Jeanette Ferreira.
Johannesburg : Perskor, 1995.

Bakgat, en wat dan van my? / Hans du Plessis.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Basic psittacine medicine for veterinarians. / Chris E. Kingsley, Roy A. Earle and Richard E.J. Burroughs.

Pretoria ; [s.n.] 1995

Die blye tyding : homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief / C.J.A. Vos.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1995.

Butterworths forms and precedents. managing editor, Sarah Pugsley. Volume 11, Consolidated index and cumulative table of cases
Durban : Butterworths, 1995.

Buyer behaviour : strategic marketing applications / editor, Flip du Plessis.
1st ed. Halfway House : Southern Book Publishers, 1995.

The central government structure : an analysis of the Constitution of 1993 for study in public administration / by P.S. Botes.
Pretoria : Kagiso, 1995.

Conference papers : the future application of air power with specific reference to Southern Africa / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1995.

The constitution and a new public administration / Gerrit van der Waldt, Rita Helmbold consulting editor Erwin Schwella.
Cape Town : Juta, 1995.

Discrimination through language in Africa? : perspectives on the Namibian experience / edited by Martin Putz.
Berlin : De Gruyter, 1995.

Farm management : financing, investment and human resources management / M.J. van Reenen, A. de K. Marais, P.S. Nel.
Pretoria : Van Schaik, 1995.

Gedigte 1989-1995 / Antjie Krog.

Groenkloof : HOND, 1995

Gesondheidsbestuur waar mense werk / deur A.M. Coetzee
Johannesburg : Lex Patria, 1995.

Higher education and training in agricultural sciences for the private sector : experiences from the SADC countries / edited by G.C. Mrema and J.J. Woodend.
Gaborone : Southern African Centre for Cooperation in Agricultural Research and Training, 1995.

In gesprek met uiteenlopende werklikhede : Bybelkunde as 'n eiesoortige teologiese dissipline binne 'n veranderende Suid-Afrikaanse konteks / S.J. Joubert.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1995

Inleiding tot die ekonomiese beskrywing en teorie / Redakteur, G L de Wet skrywers, S.M. Brink...et al.
Pretoria : BEPA, 1995.

Insects in a changing environment : 17th Symposium of the Royal Entomological Society, 7-10 September 1993 at Rothamsted Experimental Station, Harpenden / edited by Richard Harrington, Nigel E. Stork.
London : Academic Press, 1995.

Interne verhuising / Joan Hambidge.

Johannesburg : Perskor, 1995.

 

Introduction to economic description and theory / author i.e. editor, G.L. de Wet authors, S.M. Brink...et al. ; translation from Afrikaans, M.L. Truu.
Pretoria : BEPA, 1995.

Introductory physics / Lotz Strauss.
2nd rev. ed. Pretoria : L. Strauss, 1995.

J.C. Bekker : Festschrift / onder redaksie van P.D. de Kock, J.M.T. Labuschagne redaksionele advieskomitee, D.W. Morkel ... et al.
Pretoria : Vista University, 1995.

Kara en die blafdemper / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1995.

Law of persons : students' textbook / C J Davel and R A Jordaan.
Cape Town : Juta, 1995.

Lefase ema ke fologe / Sonty Monakhisi.

Kaapstad : NASOU, 1995.

'n Man van woorde : feesbundel vir Louis Eksteen / Nerina Bosman (redakteur).
Pretoria : Van Schaik, 1995.

Managing the health of people at work / by A.M. Coetzee.
Doornfontein : Lex Patria, 1995.

Manual of practical gynecological oncology / edited by, Basil Bloch, Katrien Dehaeck and Robbert Soeters.
London : Chapman and Hall Medical, 1995.

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
3de uitg.
Halfweghuis : Southern, 1995.

MIMS disease review : peer reviews on the diagnosis, management and treatment of over 130 common diseases / editorial board E.J.J. van der Horst ... et al.
Pretoria : MIMS, 1995.

Moenie 'n mielie kielie nie en ander pittige uitinge / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1995.

Om beter te kan sien : 'n gids tot visuele geletterdheid / T. Gouws, M. Snyman.
2de uitg. Pretoria : Van der Walt, 1995.

Die onsterflikes / Jeanette Ferreira.

Kaapstad : Human & Rouseau, 1995.

 

Ontheemdes : vertellings van ander mense, ander plekke en ander tye /Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen, J G I Oberholster, H A van der Laan.
4de uitg. Kenwyn : Juta, 1995.

Ostrich bibliography : 1994 update / compiled by Erica van der Westhuizen.
Pretoria : University of Pretoria, Academic Information Service, Veterinary Science Library , 1995.

Postmodernisme / Joan Hambidge

Pretoria : Van der Walt, 1995.

Practical guide to reading, thinking and writing skills / Pieter du Toit, Marie Heese, Margaret Orr.
Cape Town : Oxford University Press, 1995.

The practice of thoracic anesthesia / edited by Edmond Cohen.
Philadelphia : Lippincott, 1995.

Proceedings of a Symposium on Canine Babesiosis / edited by B.D. Lewis and L.S. Jacobson.
Pretoria : University of Pretoria Faculty of Veterinary Science, 1995.

Professional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia A. Pera.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1995.

Property investment / C.E. Cloete.
1st ed. Florida : Technikon RSA, 1995-1996

The public sector manager / C Thornhill, S X Hanekom.
Durban : Butterworths, 1995

Die reise van Olga Dolsjikowa en ander omswerwinge / Margaret Bakkes.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Relaas van ‘n moord / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, c1995.

Research issues in communication pathology.
Pretoria : Univ. of Pretoria, Dept. of Communication Pathology, 1995.

Schools and the constitution / J.L. Beckmann ... et al.
1st ed. Pretoria : Via Afrika, 1995.

Serving small-scale farmers : an evaluation of the DBSA's farmer support programmes / edited by Richard Singini and Johan van Rooyen.
Halfway House : Development Bank of Southern Africa, 1995

! Sit oom Paul / Johann de Waal.
1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Skink nog 'n uur in my glas : nagelate verse / Koos du Plessis.
Pretoria : Queillerie, 1995.

Skink nog 'n uur in my glas : nagelate verse / Koos du Plessis.
Pretoria : Queillerie, 1995.

Skole en die grondwet / J.L. Beckmann ... et al.
1ste uitg.
Pretoria : Via Afrika, 1995.

Sorghum and millets : chemistry and technology / edited by David A.V. Dendy.
St. Paul : American Association of Cereal Chemists, 1995.

***The soul of the antelope / Fransi Phillips. 

    Pretoria : Via Afrika, 1995.

South Africa's interim constitution : text and notes / by Dion A Basson.
Rev ed. Kenwyn : Juta, 1995.

Die Staat : filosofiese en institusionele grondslae / Francois Ackron, Mone Dye.
1ste uitg.
Pretoria : AMB, 1995.

Topics in obstetrics and gynaecology / edited by, Julian Bassin.
Johannesburg : Julmar Communications, 1995.

University of Pretoria Commission of Inquiry into the events related to the strike by workers on the Campus of the University of Pretoria (Krugel Commission: UP): Report.
Pretoria : University of Pretoria, 1995.

University of Pretoria : Kommissie van ondersoek na die staking van werkers op die Universiteit van Pretoria (Krugel -kommissie: UP) : Verslag.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1995.

Variasietaalkunde / Hans du Plessis.

Pretoria : Kagiso, 1995.

 

Vlegsel / Erika Murray-Theron.

Pretoria : Queillerie, 1995.

 

Vensters wat die Woord laat oopgaan / Bruce Malina, Stephan Joubert, Jan van der Watt.
Halfway House : Orion, 1995.

 

***Volmaakte versnit / Helene de Kock / Helene de Kock.

    Parklands : Jaclin. 1995.

Word Christus uitverkoop? : Christendom en ander godsdienste / Piet Meiring.
Wellington : Bybelkor, 1995.

Why are you so nervous? : an anatomy of stage-fright / by Alan Solomon.
Johannesburg : Taliesin, 1995?.

Workbook for commercial law / editor: J M Otto contributors: A Boraine ... et al. ; translated by J H de V Dijkman.
Durban : Butterworths, 1995.

Ad Destinatum III : 1983-1992 : 'n geskiedenis van die Universiteit van Pretoria / onder redaksie van J.S. Bergh ... et al.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1996.

Africa : selected documents on political, security, humanitarian and economic issues / M. Hough, A. du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria. Institute for Strategic Studies, 1996.

Agricultural land reform in South Africa : policies, markets and mechanisms / general editors, Johan van Zyl, Johann Kirsten, Hans P. Binswanger.
Kaapstad : Oxford University Press, 1996.

Anderkant die reenboog / Attie van Niekerk.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Bemarkingsbestuur / redakteurs: A. van der Walt ... et al.
3de uitg. Kenwyn : Juta, 1996.

A black man called Sekoto / N. Chabani Manganyi.
Johannesburg : Witwatersrand University Press, 1996.

Catharina / Jeanette Ferreira.

Kaapstad : Human & Rousseau, c1996.

Central banking in the European monetary union / address by Hans Tietmeyer.
Pretoria : Dept. of Marketing Service, University of Pretoria, 1996.

            Children’s art adherence resource pack : guide for trainers

            [Pretoria?] : Adherence Networking Group, 2006

Citizen participation in local government / editor, Koos Bekker.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Computers and information systems / Sarah E. Hutchinson, Stacey C. Sawyer.
5th ed. Chicago : Irwin, 1996.

Contemporary management issues / editor: P G du Plessis.
Stellenbosch : S.l., 1996

Deliktereg / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1996.

Die deng van Gauteng : en ander ordentlike limericke / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.

Dieremaniere : soos hond- en kateienaars dit ervaar / Johannes Odendaal.
Pretoria : Van der Walt, 1996.

Ditsem, Dawid! / Hans du Plessis.
1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1996.

Doeltreffende geesteswetenskaplike navorsing : navorsingsbestuur vir navorsers, studieleiers en M- en D-kandidate / Johan G. Garbers (red.)
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Dubbelster / Dolf van Niekerk.
Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Eeu : honderd jaar van Afrikaanse kortverhale / saamgestel deur Abraham H. de Vries.
5de hers. uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1996.

Effective research in the human sciences : research management for researchers, supervisors and master's and doctoral candidates / editor, Johan G. Garbers.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Erfreg studentehandboek / M J de Waal, M C Schoeman, N J Wiechers.
2de uitg. Kenwyn : Juta en Kie, 1996.

Exploitation of mammal populations / edited by Victoria J. Taylor and Nigel Dunstone.
London : Chapman and Hall, 1996.

Finansiële verslagdoening / M Roode...et al.
6de uitg. Pretoria : V R, 1996.

Fisiologie van die mens : biochemiese, fisiese en fisiologiese begrippe / Bernard J Meyer, Hester S Meij in samewerking met Somarie V Grey, Aletta C Meyer.
4de uitg. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1996.

Focus on South Africa / edited by Vivian de Klerk.
Amsterdam : Benjamins, 1996.

Game ranch management / edited by J du P Bothma.
3rd completely rev. and exp. ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Global information technology and socio-economic development / edited by Mayuri Odedra-Straub.
Nashua : Ivy League Publishing, 1996

God gee ons seks om te geniet : ontdek die fisieke, emosionele en godsdienstige aspekte van seks / Renier Holtzhausen en Hennie Stander.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1996.

Honours in augmentative and alternative communication : module 707 : legal issues in disability / Tania Buys and Erna Alant.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Arts, Department of Communication Pathology, 1996.

Insects of Southern Africa / Erik Holm.

Pretoria : University of Pretoria, 1996.

Law of succession : students handbook / M J De Waal, M C Schoeman, N J Wiechers.
2nd ed. Cape Town : Juta, 1996.

Leesboek: vroeg-christelike prediking / J H Barkhuizen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Antieke Tale, 1996.

Losvoor : ‘n versameling van Afrikaanse poësie / saamgestel deur Antjie Krog ; illustrasies deur Maria Snyman.

Pietermaritzburg : Shuter e& Shooter ; Johannesburg : Thorold’s Africana Books (distributer), 1996.

Macroeconomics / M.L. Truu, E. Contogiannis.
2nd ed. Cape Town : Maskew Miller, 1996.

Die mikstuur van mooies / Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Neethling's law of personality / J Neethling, J M Potgieter, P J Visser.
Durban : Butterworths, 1996.

Nicholas se belofte / Fransi Phillips.

Halfway House : Orion, 1996.

Nuwe horisonne vir metallurgiese ingenieurswese / R J Dippenaar.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1996

Oranje Meraai / Marlise Joubert.

Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Other worlds, other lives : children's literature experiences : proceedings of the International Conference on Children's Literature, 4-6 April 1995..
1st ed Unisa Press 1996

Ouma Hester en die Zeppelin / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.

 

Ouma Hester en die getaway-kar / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.

Pan se pretboek / Charles Malan.
Kaapstad : Tafelberg, 1996.

The Peace dividend / edited by Nils P.Gleditsch ... et al.
Amsterdam : North-Holland, 1996.

Personeregbronnebundel = Law of persons source book / deur R.A. Jordaan en C.J. Davel.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1996.

Perspectives on learning difficulties : international concerns and South African realities / Petra Engelbrecht, Susan Kriegler, Mariette Booysen (editors).
Pretoria : Van Schaik, 1996.

Politieke verandering in Suid-Afrika / redakteurs, D.J. Kriek, P. Labuschagne.
Pretoria : RGN, 1996.

Primer for energy conscious design / Dieter Holm & Reinhold Viljoen.
Pretoria : Department Minerals and Energy, 1996.

Proceedings of a Symposium on the Sable Antelope as a Game Ranch Animal : Onderstepoort, 24-25 September 1992 / re-edited by B. L. Penzhorn.
Onderstepoort : SAVA Wildlife Group, 1996.

Proceedings of the Thirteenth Conference of the International Organization of Citrus Virologists / edited by J.V. daGraca, P. Moreno, R.K. Yokomi.
Riverside, Calif. : International Organization of Citrus Virologists, University of California, 1996.

Prof Philippus Smit : Visekanselier en Rektor Universiteit van Pretoria : keurbundel van lesings en toesprake 1992-1996.
Pretoria : S.n., 1996.

Professor Wilhelmus Antonius Willemse, 13-5-1904 tot 6-3-1945 : Gedenkbundel / Departement Sielkunde.
Pretoria : University of Pretoria, 1996.

***The promise / Fransi Phillips written by hand, designed and illustrated by Diana Greyvensteyn.

    Halfway House : Orion, 1996. 

 

Public administration and management : a guide to central, regional and municipal administration and management / P.S. Botes ... et al.
2nd ed. Pretoria : Kagiso, 1996.

 

Rampe in die ruigte : fabels vir almal / Hennie Aucamp ; tekeninge deur Piet Grobler.
Kaapstad : Queillerie, 1996

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie van H.R.B. Oppermann ... et al. ; Beukes, ed.
6de uitg. Kenwyn : Juta, 1996.

Rekeningkundige standpunte en riglyne : bylae by vyfde uitgawe / onder redaksie van H.R.B. Oppermann ... et al.
Kenwyn : Juta, 1996.

Research on human viruses in diffuse effluents and related water environments : report to the Water Research Commission / by W O K Grabow, M B Taylor, M Wolfaardt.
Pretoria : CSIR, 1996.

Rhinocephants on the roof / Marita van der Vyver ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 1996.

The rock art of the Golden Gate and Clarens Districts : an enthusiast's guide / Bert Woodhouse.
1st ed. Rivonia : W. Waterman Publications, 1996.

The seed is mine : the life of Kas Maine, a South African sharecropper, 1894-1985 / Charles van Onselen

Cape Town : Philip, 1996.

Shuters new Sepedi dictionary : English-Sepedi (Northern Sotho), Sepedi (Northern Sotho)-English / D.J. Prinsloo, B.P. Sathekge.
1st ed. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 1996.

South Africa : designing new political institutions / edited by Murray Faure and Jan-Erik Lane.
London : Sage, 1996.

South Africa's defence and security into the 21st century / edited by William Gutteridge.
Aldershot : Dartmouth, 1996

Southern Cross : civil law and common law in South Africa / Reinhard Zimmermann and Daniel Visser editors
Cape Town : Juta, 1996.

Swart koring / Joan Hambidge.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1996

Tiendes van silwer / Helene de Kock.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1996.

Using it well : user's manual / Cecilia Bouwer, Mo Puttergill.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1996.

Verbeelde werklikheid / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1996.

Verklarende vakwoordeboek vir Antropologie en Argeologie / deur P.J. Coertze en R.D. Coertze.
Pretoria : R.D. Coertze, 1996.

Die volheid daarvan : homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief / C J A Vos.
Pretoria : RGN-Uitgewers, 1996.

***Vrou van formaat /Helene de Kock.

    Parklands : Jaclin, 1996 : Kaapstad : Tafelberg, 1999

 

Wen met suksesvolle kommunikasie in jou beroep / S. van Deventer.

Pietermaritzburg : Interpak, 1996.

Who goes there? : perspectives on clandestine migration and illegal aliens in southern Africa / Anthony Minnaar and Mike Hough with contributions from Chris de Kock ... et al.
Pretoria : HSRC, 1996.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1997.

Community workers training manual : for the handling of children in a violence contaminated environment / Vera Roos, Willie Schoeman.
Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Psychology, 1996?.

AARP Toepassings : MFS in konteks / H. S. Cilliers... et al.
Durban Butterworths, 1997.

***Account of murder / Antjie Krog.

    Sandton : Heinemann, 1997.    

Accounting for attorneys / Susanna Maria du Plooy, Una Gilliland, Jacques Pierre van Rooyen.
Durban : Butterworths, 1997.

Afrikaans in Afrika / Christo van Rensburg (red.) Achmat Davids ... et al.
1ste uitg. Pretoria : J.L. Van Schaik Akademies, 1997.

Animal health information for Africa : proceedings of the 1st Conference of African Animal Health Information Workers, 3-6 July 1995, University of Pretoria, Onderstepoort, South Africa, / ed. by Erica van der Westhuizen.

Pretoria : University of Pretoria, Veterinary Science Library, 1997.

Appropriate English in democratic South Africa : a seminar / compiler: Vic Webb
Pretoria : University of Pretoria, 1997.

Belastingwerkboek 1998 / E M Stack ... et al.
6de uitg. Durban : Butterworths, 1997.

Die beleggingsbesluit / redakteur P.G. du Plessis medewerkers J.J. Doppegieter ... et al.
4de. uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, 1997.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster... et al.
8ste uitg. Kenwyn : Juta, 1997.

The Biology of rarity : causes and consequences of rare-common differences / edited by William E. Kunin and Kevin J. Gaston.
1st ed. London : Chapman & Hall New York : Van Nostrand Reinhold, 1997.

Blikkie sonder boom / Erika Murray-Theron

1ste uitg. Kaapstad : Murray-Theron, 1997.

 

Capital investment decisions : principles and applications / G S du Toit, E W Neuland, E J Oost.

Pretoria : UNISA, 1997.

 

Cats of Africa / text by Anthony Hall-Martin, paintings and drawings by Paul Bosman.

Vlaeberg : Fernwood Press, 1997.

A Century of geological endeavour in South Africa, 1895-1995 / edited by C.R. Anhaeusser.
1st ed. Johannesburg : Geological Society of South Africa, 1997.

Clinical management of sensorimotor speech disorders / edited by Malcolm R. McNeil.
New York : Thieme, 1997.

The complete book of Southern African mammals / Gus Mills and Lex Hes.
Cape Town : Struik Winchester, 1997.

Concise physiology : an up-to-date and complete review of human physiology / H.S. Meij, D.H. van Papendorp.
1st ed. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

Contemporary international organisations and treaties : selected documents / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1997.

Critical issues in public management and administration in South Africa / Nico L. Roux (coordinator) Petrus A. Brynard, Paul S. Botes, David J. Fourie.
1st ed. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

The ecology of natural resource management : the quest for sustainable living : a text for South African students / M.L. Hugo, A.T. Viljoen, L.M. Meeuwis.
1st ed. Pretoria : Kagiso, 1997.

The ecology of rehabilitating coastal dunes at Richards Bay / compiled by Rudi van Aarde & Anne-Marie Smit.
Pretoria : University of Pretoria, Biological and Agricultural Sciences, 1997.

Employee reporting in South Africa / Charl de Villiers, Quintus Vorster.
3rd ed. Pretoria : Dept. of Accounting, University of Pretoria, 1997

Entrepreneurship and new venture management / Isa van Aardt, Carel van Aardt.
Johannesburg : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1997.

Ewebeeld / Joan Hambidge.

Midrant : Perskor, 1997.

 

Fundamental accounting / David Flynn ... et al.

3rd ed. Cape Town : Juta, 1997.

 

GAAP applications / HS Cilliers ... et al.
Durban : Butterworths, 1997.

Gesinsterapie / C.H.J. van der Westhuizen.
Pretoria : S.n., 1997.

Groot vyf : spoor van 'n dekade / Johann Botha.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1997.

Group statements / H.S.Cilliers ... et al.
5th ed. Durban : Butterworths, 1997.

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Afrikaans; Immanuel Kant : fundering vir die metafisika van die sedelikheid / 'n vertaling van Grundlegung zur Metaphysik der Sitten en van kommentaar voorsien deur P. S. Dreyer.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1997.

Gynaecological self-education programme (GEP) / editorial board, B.G. Lindeque ...et al.
s.l. : University of Pretoria, 1997.

Hoe lieflik is U woning / C.J.A. Vos en H.J.C. Pieterse.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1997.

Human physiology : chemical, physical and physiological principles / Bernard J. Meyer, Hester S. Meij, in collaboration with Aletta C. Meyer.
2nd ed. Cape Town : Juta, 1997.

Hy sal sy engel voor jou uitstuur : 'n ontdekkingstog deur die Bybel op soek na engele / Stephan Joubert, Jan van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997.

Inkundlanye : a collection of one act stage, radio and TV plays / M.M. Masondo.
1st ed. Hatfield, Pretoria : Academica, 1997.

'n Inleidende studie oor die gebruik van voortbringende funksies vir datagerigte groepering van stelsels van waarskynlikheidsverdelings : opsomming van voordragte gelewer / deur H.S. Steyn.
Pretoria : Statomet, Universiteit van Pretoria, 1997.

Introduction to research in public administration and related academic disciplines / P.A. Brynard, S.X. Hanekom.
Pretoria : Van Schaik Academic, 1997.

The Investment decision / editor P.G. du Plessis ; contributors J.J. Doppegieter ... et al.

4th ed. (2nd. English ed.). Pretoria : Van Schaik Academic, 1997.

 

Java gently / Judy M. Bishop

Harlow, England : Addison Wesley Longman, 1997

Kobus Maree se nuwe droomboek : verklaar jou drome.
Pretoria : Van der Walt, 1997.

Koors / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1997.

The law of children and young persons in South Africa / J.A. Robinson, managing editor.
Durban : Butterworths, 1997.

Law of criminal procedure and evidence casebook : student edition / AM Sorgdrager ... et al.
2nd ed. Durban : Butterworths, 1997.

Lexikos 7 / redakteur : JCMD du Plessis ; resensieredakteur : E Botha.

1ste uitg. Stellenbosch : Buro van die WAT Universiteit van Stellenbosch, 1997.

The mammal guide of Southern Africa / Burger Cillié.
Pretoria : Briza, 1997.

Menslike histologie / H.L. Coetzee, G.P. Loots, J.H. Meiring.
Pretoria : Van Schaik, 1997.

Multicultural education : what every teacher should know / Johann le Roux.
Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

Multikulturele onderwys : wat elke onderwyser moet weet / Johann le Roux.
Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

Nuwe stemme 1 / saamgestel deur Anastasia de Vries en George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg c1997.

Nuwe stemme 1 : gedigte / saamgestel deur A de Vries en George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, c 1997.

 

Die onderskepper of Die dorp wat op ‘n posseël pas / George Weideman.

1ste uitg.Kaapstad : Queillerie, 1997.

 

Ons klein silwerige planeet : Afrikaanse, Nedelandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing / saamgestel en ingelei deur Johann Lodewyk Marais en Ad Zuiderent.

Pretoria : Van Schaik, Akademies, 1997.

Production and operations management : a South African perspective / S A Adendorff...et al.
2nd ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1997.

Rainbow birds / Piet Grobler.
Cape Town : Kagiso, 1997

Die reis na Paternoster : 'n verslag van die tweede Swart Afrikaanse Skrywersimposium gehou op Paternoster vanaf 29 September tot 1 Oktober, 1995 / geredigeer deur Hein Willemse ...et al.
Bellville : Universiteit van Wes-Kaapland, 1997.

Rekeningkunde vir prokureurs / Susanna Maria du Plooy, Una Gilliland, Jacques Pierre van Rooyen.
Durban : Butterworths, 1997.

Report on the rationalisation of public administration in the Republic of South Africa, 1994-1996 / Public Service Commission.
Pretoria : Govt. Printer : Directorate of Communication, Dept. of Labour, 1997 (Cape Town : Cape and Transvaal Printers)

Sannie Langtand / Alex D'Angelo ; illustrasies deur Piet Grobler ; vertaal deur Linda Rode.
Kaapstad : Tafelberg, 1997.

Sexuality education in the classroom / Linda van Rooyen ... et al.
Pretoria : Kagiso, 1997.

Die soogdiergids van Suider-Afrika / Burger Cillié.
1ste uitg. Pretoria : Briza, 1997.

South African industrial relations : theory and practice / P S Nel (editor). 3rd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, c1997,1999.

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante / O.J.O. Ferreira.
S.l. : s.n., 1997.

‘n Staning onder die sterre / George Weideman.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg,1997.

 

Swart Afrikaanse skrywers : verslag van ‘n simposium gehou by die Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville op 26-27 April 1985 / redakteurs Julian F Smith, Alwyn van Gensen, Hein Willemse.

Bellville : Universiteit van Wes-Kaapland, 1997.

Tax workbook, 1998 / E.M. Stack ... et al.
6th ed. Durban : Butterworths, 1997.

Te jonk om oud te voel : wat God en die dokters oor die menopouse vir jou wil sê : vir elke vrou of sy twintig, dertig of bo veertig is / Renier Holtzhausen, Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1997.

Training management : a multi-disciplinary approach to Human Resources Development in Southern Africa / P. S. van Dyk ... et al.
2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing, 1997.

Tussen die riewe / P.G. du Plessis.
1ste uitg. Pretoria : Benedic Boeke, 1997.

Water purification works design / F A van Duuren (editor).
Pretoria : Water Research Commission, 1997.

We all draw / Reviva Schermbrucker, Piet Grobler ; illustrations by Piet Grobler ; translated by Emma Booyens.
Kenwyn : Juta, 1997