UIT DIE REDAKSIONELE PEN

Hierdie "nuwe " nuusbrief groei vanuit die behoefte van alle gebruikers van die VET-biblioteek. Die biblioteek is een van die belangrikste bymekaar-kom-plekke op die OP-kampus. Ons sal dit graag 'n aangename ervaring maak, en sodoende meer inligting aan u beskikbaar stel sodat u ons diens moeiteloos kan geniet.

In this publication : New personnel, courses and conferences attended, useful information on serials, new technologies and homepages on the Internet.

Ons beplan om die Nuusbrief kwartaalliks uit te gee. Natuurlik kan u ook 'n bydrae maak. Kontak gerus die Redakteur met u nuus, artikels, inligting ens. vir publikasie. tcoetsee@op.up.ac.za. Klagtes of kritiek is ook welkom, ons sal ons bes probeer om dit soos 'n dapper man te vat, en terugvoer te gee. Op die manier kan ons natuurlik ons diens verbeter. Pluimpies is natuurlik altyd welkom.

Tertia Coetsee (Redakteur)